Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 13943 - mezní doba pro bezpečný únik, ASET

ČSN EN ISO 13943 - Požární bezpečnost - Slovník

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 13943 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2011-08-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13943:ed-3:v1:en
Třidící znak: 730801
Obor: Požární bezpečnost staveb
ICS:
  • 01.040.13 - Životní prostředí. Ochrana zdraví. Bezpečnost (názvosloví)
  • 13.220.01 - Ochrana proti ohni obecně
Terminologie normy
Nahlásit chybu

4.20 mezní doba pro bezpečný únik, ASET

doba využitelná pro únik pro jednotlivou osobu vypočtený časový interval mezi okamžikem vznícení/zapálení (4.187) a časem, ve kterém se podmínky stávají takovými, že se osoba považuje za nezpůsobilou k úniku, tj. není schopna účinného jednání za účelem úniku (4.82) do útočiště (4.280) nebo na bezpečné místo (4.253)

POZNÁMKA 1 Čas zapálení/vznícení může být znám, např. v případě modelu požáru (4.116) nebo v případě požární zkoušky (4.132), nebo se může vypočítat, např. na základě zpětného odhadu z času detekce požáru. Vždy se uvede podklad, na němž byl čas zapálení stanoven.

POZNÁMKA 2 Tato definice dává rovnítko mezi ztrátu způsobilosti (4.194) a nezdar při úniku. Možná jsou i jiná kritéria pro ASET. Pokud se vybere alternativní kritérium, je nutné, aby bylo uvedeno.

POZNÁMKA 3 Každá osoba může mít jinou hodnotu ASET, a to v závislosti na jejích osobních schopnostech

 

4.20 available safe escape time, ASET

time available for escape for an individual occupant, the calculated time interval between the time of ignition (4.187) and the time at which conditions become such that the occupant is estimated to be incapacitated, i.e. unable to take effective action to escape (4.82) to a safe refuge (4.280) or place of safety (4.253)

NOTE 1 The time of ignition can be known, e.g. in the case of a fire model (4.116) or a fire test (4.132), or it may be assumed, e.g. it may be based upon an estimate working back from the time of detection. The basis on which the time of ignition is determined is always stated.

NOTE 2This definition equates incapacitation (4.194) with failure to escape. Other criteria for ASET are possible. If an alternate criterion is selected, it is necessary that it be stated.

NOTE 3 Each occupant can have a different value of ASET, depending on that occupant’s personal characteristics.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím