Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 13943 - souhrnný ekvivalentní poměr (4.167)

ČSN EN ISO 13943 - Požární bezpečnost - Slovník

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 13943 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2011-08-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13943:ed-3:v1:en
Třidící znak: 730801
Obor: Požární bezpečnost staveb
ICS:
  • 01.040.13 - Životní prostředí. Ochrana zdraví. Bezpečnost (názvosloví)
  • 13.220.01 - Ochrana proti ohni obecně
Terminologie normy
Nahlásit chybu

4.167 souhrnný ekvivalentní poměr (4.167)

<požární zkoušky v laboratorním měřítku> podíl úbytek hmotnosti zkušebního vzorku (4.321) dělený hmotností vzduchu v systému (u uzavřených systémů) nebo přivedeného do systému (u otevřených systémů) a stechiometrického poměru hmotnosti vzduchu s palivem (4.161)

srov. ekvivalentní poměr (4.81)

POZNÁMKA 1 V závislosti na zkušebním vybavení na místě se tento poměr může stanovovat průběžně nebo jako průměr ze zkoušky.

POZNÁMKA 2 Pro plynná paliva může být alternativní vyjádření souhrnného ekvivalentního poměru založeno na objemovém poměru palivo/vzduch.

POZNÁMKA 3 Souhrnný ekvivalentní poměr je bezrozměrná veličina.

4.167 global equivalence ratio (4.167)

<benchscale fire tests> mass lost from the test specimen (4.321) divided by the mass of air in the system (closed systems) or introduced into the system (open systems) and divided by the stoichiometric fuel (4.161)/air mass ratio

cf. equivalence ratio (4.81)

NOTE 1 It can be determined continuously or as a test average, depending on the instrumentation in place.

NOTE 2 For gaseous fuels, an alternative expression of the global equivalence ratio can be based on the fuel/air volume ratio.

NOTE 3 The global equivalence ratio is dimensionless.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím