Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 13943 - měrná optická hustota kouře

ČSN EN ISO 13943 - Požární bezpečnost - Slovník

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 13943 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2011-08-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13943:ed-3:v1:en
Třidící znak: 730801
Obor: Požární bezpečnost staveb
ICS:
  • 01.040.13 - Životní prostředí. Ochrana zdraví. Bezpečnost (názvosloví)
  • 13.220.01 - Ochrana proti ohni obecně
Terminologie normy
Nahlásit chybu

4.303 měrná optická hustota kouře

součin optické hustoty kouře (4.244) a geometrického činitele

POZNÁMKA 1 Tento geometrický činitel se rovná V/(A×L), kde V je objem zkušební komory, A je plocha exponovaného povrchu (4.88) zkušebního vzorku/tělesa (4.321) a L je délka dráhy světla.

POZNÁMKA 2 Použití anglického termínu „specific“ neznamená „na jednotku hmotnosti“, ale spíše označuje veličinu spojenou s určitým zkušebním zařízením a plochou exponovaného povrchu zkušebního vzorku/tělesa.

POZNÁMKA 3 Měrná optická hustota kouře je bezrozměrná veličina.

4.303 specific optical density of smoke

optical density of smoke (4.244) multiplied by a geometric factor

NOTE 1 The geometric factor is equal to V/(A×L), where V is the volume of the test chamber, A is the area of the exposed surface (4.88) of the test specimen (4.321), and L is the light path length.

NOTE 2 The use of the term “specific” does not denote “per unit mass” but rather denotes a quantity associated with a particular test apparatus and area of the exposed surface of the test specimen.

NOTE 3 The specific optical density of smoke is dimensionless.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím