Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 13943 - povrchové vzplanutí

ČSN EN ISO 13943 - Požární bezpečnost - Slovník

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 13943 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2011-08-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13943:ed-3:v1:en
Třidící znak: 730801
Obor: Požární bezpečnost staveb
ICS:
  • 01.040.13 - Životní prostředí. Ochrana zdraví. Bezpečnost (názvosloví)
  • 13.220.01 - Ochrana proti ohni obecně
Terminologie normy
Nahlásit chybu

4.316 povrchové vzplanutí

pohyb přechodnéhoplamene (4.344) po povrchu materiálu bez vznícení (4.187) jeho základní struktury

srov. trvalý plamen (4.319) a přechodné vznícení (4.345)

POZNÁMKA 1 Dojde-li současně s povrchovým vzplanutím nebo následně k povrchovému hoření (4.315), nepokládá se to za součást povrchového vzplanutí.

POZNÁMKA 2 Za povrchové vzplanutí se obvykle považuje vzplanutí kratší než 1 s.

4.316 surface flash

movement of transient flame (4.344) over the surface of a material without ignition (4.187) of its basic structure

cf. sustained flame (4.319) and transient ignition (4.345)

NOTE 1 If the surface burn(4.315) occurs simultaneously or sequentially with surface flash, it is not considered as a part of the surface flash.

NOTE 2 A surface flash is usually considered to exist for a period of time of less than 1 s.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím