Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 13943 - souhrnný ekvivalentní poměr

ČSN EN ISO 13943 - Požární bezpečnost - Slovník

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 13943 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2011-08-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13943:ed-3:v1:en
Třidící znak: 730801
Obor: Požární bezpečnost staveb
ICS:
  • 01.040.13 - Životní prostředí. Ochrana zdraví. Bezpečnost (názvosloví)
  • 13.220.01 - Ochrana proti ohni obecně
Terminologie normy
Nahlásit chybu

4.166 souhrnný ekvivalentní poměr

<zkoušky požárního úseku> úbytek hmotnosti hořlavého materiálu (materiálů) (4.44) dělený hmotností vzduchu přivedeného do požárního úseku (4.102) a stechio- metrického poměru hmotnosti vzduch/palivo (4.161)

srov. ekvivalentní poměr (4.81)

POZNÁMKA 1 V závislosti na zkušebním vybavení na místě se tento poměr může stanovovat průběžně nebo jako průměr ze zkoušky.

POZNÁMKA 2 Pro plynná paliva může být alternativní vyjádření souhrnného ekvivalentního poměru založeno na objemovém poměru palivo/vzduch.

POZNÁMKA 3 Souhrnný ekvivalentní poměr je bezrozměrná veličina.

4.166 global equivalence ratio

<fire compartment tests> mass lost from the combustible(s) (4.44) divided by the mass of air introduced into the fire compartment (4.102) and divided by the stoichiometric fuel (4.161)/air mass ratio

cf. equivalence ratio (4.81)

NOTE 1 It can be determined continuously or as a test average, depending on the instrumentation in place.

NOTE 2 For gaseous fuels, an alternative expression of the global equivalence ratio can be based on the fuel/air volume ratio.

NOTE 3 The global equivalence ratio is dimensionless.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím