Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 13943 - objemový zlomek

ČSN EN ISO 13943 - Požární bezpečnost - Slovník

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 13943 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2011-08-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13943:ed-3:v1:en
Třidící znak: 730801
Obor: Požární bezpečnost staveb
ICS:
  • 01.040.13 - Životní prostředí. Ochrana zdraví. Bezpečnost (názvosloví)
  • 13.220.01 - Ochrana proti ohni obecně
Terminologie normy
Nahlásit chybu

4.351 objemový zlomek

<plyn ve směsi plynů> poměr

objemu, který zaujímá samotný plyn při stanovené teplotě a tlaku, a

objemu zaujímanému směsí plynu při stejné teplotě a tlaku

POZNÁMKA 1 Koncentraci (4.52) plynu při teplotě T a tlaku P lze vypočítat z jeho objemového zlomku (za předpokladu chování jako ideální plyn) vynásobením objemového zlomku hustotou plynu při této teplotě a tomto tlaku.

POZNÁMKA 2 Není-li uvedeno jinak, předpokládá se teplota 298 K a tlak 1 atm.

POZNÁMKA 3 Objemový zlomek je bezrozměrná veličina a obvykle se vyjadřuje v mikrolitrech na litr (µl/l), což je ekvivalent cm3/m3 nebo 10–6, nebo v procentech.

4.351 volume fraction

<gas in a gas mixture> ratio of

the volume that the gas alone would occupy at a defined temperature and pressure, to

the volume occupied by the gas mixture at the same temperature and pressure

NOTE 1 The concentration (4.52) of a gas at a temperature, T, and a pressure, P, can be calculated from its volume fraction (assuming ideal gas behaviour) by multiplying the volume fraction by the density of the gas at that temperature and pressure.

NOTE 2 Unless stated otherwise, a temperature of 298 K and a pressure of 1 atm are assumed.

NOTE 3 The volume fraction is dimensionless and is usually expressed in terms of microlitres per litre (µl/L), which is equivalent to cm3/m3 or 10-6), or as a percentage.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím