Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 13943 - mez vznícení

ČSN EN ISO 13943 - Požární bezpečnost - Slovník

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 13943 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2011-08-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13943:ed-3:v1:en
Třidící znak: 730801
Obor: Požární bezpečnost staveb
ICS:
  • 01.040.13 - Životní prostředí. Ochrana zdraví. Bezpečnost (názvosloví)
  • 13.220.01 - Ochrana proti ohni obecně
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

4.152 mez vznícení

koncentrace (4.52) par hořlaviny (4.161) ve vzduchu, nad kterou nebo pod kterou nenastane šíření plamene (4.133) v přítomnosti zdroje zapálení (4.189)

srov. dolní mez hořlavosti (4.216), horní mez hořlavosti (4.349)

POZNÁMKA Koncentrace se obvykle vyjadřuje jako objemový zlomek (4.351) při stanovené teplotě a tlaku a vyjadřuje se v procentech.

4.152 flammability limit concentration

(4.52) of fuel (4.161) vapour in air either above which or below which propagation of a flame (4.133) does not occur in the presence of an ignition source (4.189)

cf. lower flammability limit (4.216), upper flammability limit (4.349)

NOTE The concentration is usually expressed as a volume fraction (4.351) at a defined temperature and pressure and expressed as a percentage

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím