Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.01.2018 - 31.01.2018

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 4254-12:2012 nahrazuje EN 745:1999+A1:2009Zrušená ČSN EN ISO 4254-12:2013Změna A1-12.17 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje 09.03.2018 (MD) 30.06.2018 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2017        
EN 60335-2-89:2010 ČSN EN 60335-2-89 ed. 2:2010Změna A1-6.16Změna A2-12.17 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely 09.03.2018 (MD) 03.07.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2016
IEC 60335-2-89:2010/A1:2012 (Modified)
       
A2:2017
IEC 60335-2-89:2010/A2:2015 (Modified)
       
EN 565:2017 nahrazuje EN 565:2006Zrušená ČSN EN 565:2019 nahrazuje ČSN EN 565:2007(Zrušená) Horolezecká výzbroj - Popruhy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 21.04.2018 (PPE) 28.02.2018 (PPE) 28.02.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 1909:2017 nahrazuje EN 1909:2004Zrušená ČSN EN 1909:2018 nahrazuje ČSN EN 1909:2005(Zrušená) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Obnovení provozu a evakuace 21.04.2018 (CAB) 31.03.2018 (CAB) 31.03.2018 (CAB) 2018/C/114/3


2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 20. 11. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
EN ISO 8665:2017 nahrazuje EN ISO 8665:2006Zrušená ČSN EN ISO 8665:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 8665:2006(Zrušená) Malá plavidla - Pístové spalovací motory pro lodní pohon - Měření výkonu a jeho záznam 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8846:2017 nahrazuje EN 28846:1993Zrušená ČSN EN ISO 8846:2018 nahrazuje ČSN EN 28846:1996Změna A1 - 10.01(Zrušená) Malá plavidla - Elektrická zařízení - Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů 15.12.2017 (RCD) 23.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8847:2017 nahrazuje EN ISO 8847:2004Zrušená ČSN EN ISO 8847:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 8847:2005Oprava 1-4.06(Zrušená) Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Systémy lan a kladek 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 8848:2017 nahrazuje EN 28848:1993Zrušená ČSN EN ISO 8848:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 28848:1996Změna A1 - 10.01(Zrušená) Malá plavidla - Ovládací mechanismy kormidel 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 9094:2017 ČSN EN ISO 9094:2018 Malá plavidla - Požární ochrana 15.12.2017 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 9097:2017 Zrušená ČSN EN ISO 9097:2018(Zatím neharmonizovaná) Malá plavidla - Elektrické ventilátory 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 9775:2017 nahrazuje EN 29775:1993Zrušená EN ISO 23411:2021 ČSN EN ISO 9775:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 29775:1997Změna A1 - 10.01(Zrušená) ČSN EN ISO 23411:2021 Malá plavidla - Ovládací mechanismy přívěsných motorů o výkonu od 15 kW do 40 kW 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 10088:2017 nahrazuje EN ISO 10088:2013Zrušená ČSN EN ISO 10088:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 10088:2014(Zrušená) Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 10133:2017 nahrazuje EN ISO 10133:2012Zrušená ČSN EN ISO 10133:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 10133:2013(Zrušená) Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 10239:2017 nahrazuje EN ISO 10239:2014Zrušená ČSN EN ISO 10239:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 10239 ed. 2:2015(Zrušená) Malá plavidla - Instalace zkapalněného uhlovodíkového plynu (LPG) 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 10592:2017 nahrazuje EN ISO 10592:1995Zrušená ČSN EN ISO 10592:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 10592:1997Změna A1 - 10.01(Zrušená) Malá plavidla - Hydraulická kormidelní zařízení 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 11105:2017 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN ISO 11105:2020 ČSN EN ISO 11105:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN ISO 11105:2021 Malá plavidla - Větrání úseků benzínových motorů a/nebo úseků benzínových nádrží 15.12.2017 (RCD) 31.03.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 12217-1:2017 nahrazuje EN ISO 12217-1:2015Zrušená ČSN EN ISO 12217-1:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 12217-1:2016(Zrušená) Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 1: Neplachetní plavidla o délce trupu 6 m a větší 15.12.2017 (RCD) 31.03.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 12217-2:2017 nahrazuje EN ISO 12217-2:2015Zrušená ČSN EN ISO 12217-2:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 12217-2:2016(Zrušená) Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice o délce trupu 6 m a větší 15.12.2017 (RCD) 31.03.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 12217-3:2017 nahrazuje EN ISO 12217-3:2015Zrušená ČSN EN ISO 12217-3:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 12217-3:2016(Zrušená) Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla o délce trupu do 6 m 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN 13108-5:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 13108-5:2016Zatím neharmonizovaná ČSN EN 13108-5:2008Změna Z2-1.18Oprava 1-12.08Změna Z1-12.16 zrušena(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13108-5 ed 2:2018(Zatím neharmonizovaná) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový; 01.03.2007 (CPR) 01.03.2008 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2008     01.01.2009 (CPR) 01.01.2009 (CPR)    
EN 13108-5:2016 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 13108-5:2006Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 13108-5 ed 2:2018(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 13108-5:2008Změna Z2-1.18Oprava 1-12.08Změna Z1-12.16 zrušena(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13129:2016 ČSN EN 13129:2018 Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Parametry pohodlí a typové zkoušky 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13230-1:2016 nahrazuje EN 13230-1:2009Zrušená ČSN EN 13230-1:2017 nahrazuje ČSN EN 13230-1:2010(Zrušená) Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Obecné požadavky 10.08.2018 (IRS) 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13230-2:2016 nahrazuje EN 13230-2:2009Zrušená ČSN EN 13230-2:2017 nahrazuje ČSN EN 13230-2:2010(Zrušená) Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce 10.08.2018 (IRS) 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13230-3:2016 nahrazuje EN 13230-3:2009Zrušená ČSN EN 13230-3:2017 nahrazuje ČSN EN 13230-3:2010(Zrušená) Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce 10.08.2018 (IRS) 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13481-2:2012+A1:2017 nahrazuje EN 13481-2:2012Zrušená ČSN EN 13481-2 + A1:2017 nahrazuje ČSN EN 13481-2:2013(Zrušená) Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce 10.08.2018 (IRS) 15.07.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13481-5:2012+A1:2017 nahrazuje EN 13481-5:2012Zrušená ČSN EN 13481-5 + A1:2017 nahrazuje ČSN EN 13481-5:2013(Zrušená) Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu s kolejnicí na jejím povrchu nebo zapuštěnou ve žlábku 10.08.2018 (IRS) 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN ISO 13506-1:2017 ČSN EN ISO 13506-1:2018 Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Část 1: Zkušební metoda pro kompletní oděvní součásti - Měření přenosu energie pomocí přístrojové figuríny

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN 13674-1:2011+A1:2017 nahrazuje EN 13674-1:2011Zrušená ČSN EN 13674-1 + A1:2018 nahrazuje ČSN EN 13674-1:2011(Zrušená) Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší 10.08.2018 (IRS) 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13796-1:2017 nahrazuje EN 13796-1:2005Zrušená ČSN EN 13796-1:2019 nahrazuje ČSN EN 13796-1:2006(Zrušená) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy 21.04.2018 (CAB) 31.03.2018 (CAB) 31.03.2018 (CAB) 2018/C/114/3


2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 20. 11. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
EN 13911:2017 nahrazuje EN 13911:2004Zrušená ČSN EN 13911:2018 nahrazuje ČSN EN 13911:2004(Zrušená) Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro kukly pro hasiče 28.02.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z.
EN 14033-1:2017 nahrazuje EN 14033-1:2011Zrušená ČSN EN 14033-1:2017 nahrazuje ČSN EN 14033-1:2011(Zrušená) Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 1: Technické požadavky na jízdu 10.08.2018 (IRS) 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 14198:2016 Zrušená je nahrazena EN 14198 + A1:2018 ČSN EN 14198:2017(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 14198+A1:2019 Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 15153-1:2013+A1:2016 nahrazuje EN 15153-1:2013Zrušená ČSN EN 15153-1 + A1:2017(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 15153-1:2013(Zrušená) Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 1: Čelní světlomety, poziční světla a koncová světla 10.08.2018 (IRS) 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 15220:2016 nahrazuje EN 15220-1:2008+A1:2011Zrušená ČSN EN 15220:2017 nahrazuje ČSN EN 15220-1+A1:2011(Zrušená) Železniční aplikace - Brzdové ukazatele 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 15273-2:2013+A1:2016 nahrazuje EN 15273-2:2013Zrušená ČSN EN 15273-2 + A1:2017 nahrazuje ČSN EN 15273-2:2016(Zrušená) Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel 10.08.2018 (IRS) 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 15273-3:2013+A1:2016 nahrazuje EN 15273-3:2013Zrušená ČSN EN 15273-3 + A1:2017 nahrazuje ČSN EN 15273-3:2014(Zrušená) Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí 10.08.2018 (IRS) 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 15313:2016 nahrazuje EN 15313:2010Zrušená ČSN EN 15313:2017 nahrazuje ČSN EN 15313:2010(Zrušená) Železniční aplikace - Požadavky na dvojkolí v provozu - Údržba dvojkolí v provozu na vozidlech a po demontáži 10.08.2018 (IRS) 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 15551:2017 nahrazuje EN 15551:2009+A1:2010Zrušená ČSN EN 15551:2017 nahrazuje ČSN EN 15551+A1:2011(Zrušená) Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky 10.08.2018 (IRS) 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 15566:2016 nahrazuje EN 15566:2009+A1:2010Zrušená ČSN EN 15566:2017Oprava 1-5.18 nahrazuje ČSN EN 15566+A1:2011(Zrušená) Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN ISO 15584:2017 nahrazuje EN ISO 15584:2001Zrušená ČSN EN ISO 15584:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 15584:2008(Zrušená) Malá plavidla - Vestavěné benzínové motory - Palivové a elektrické komponenty na motoru 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN ISO 15652:2017 nahrazuje EN ISO 23411:2021EN ISO 15652:2005Zrušená ČSN EN ISO 15652:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN ISO 23411:2021ČSN EN ISO 15652:2005(Zrušená) Malá plavidla - Ovládací mechanismy malých člunů s vodometem 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN 15681-2:2017 ČSN EN 15681-2:2018 Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma 11.08.2017 (CPR) 11.08.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN ISO 16147:2017 nahrazuje EN ISO 16147:2002Zrušená EN ISO 16147:2021Souběžná platnost ČSN EN ISO 16147:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN ISO 16147:2021ČSN EN ISO 16147:2006Změna A1-9.13(Zrušená) Malá plavidla - Vestavěné naftové motory - Palivové a elektrické komponenty na motoru 15.12.2017 (RCD) 28.02.2018 (RCD)

2018/C/209/5

(EU)2019/919 (hEN 5. 6. 2019) ve znění změn:
(EU)2021/1407 (hEN 27. 8. 2021)
(EU)2021/117 (hEN 2. 2. 2021)
(EU)2020/50 (hEN 21. 1. 2020)
(EU)2019/919 (konsolidovaný text v html formátu včetně (EU)2021/1407)
Seznam hEN k RCD (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)

77/2016 Z.z. 96/2016 Sb. 2013/53/EU
EN 16186-3:2016 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 16186-3:2016+A1:2018 ČSN EN 16186-3:2017(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 16186-3+A1:2019 Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 16241:2014+A1:2016 nahrazuje EN 16241:2014Zrušená ČSN EN 16241 + A1:2017 Železniční aplikace - Stavěč odlehlosti zdrží 10.08.2018 (IRS) 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 16404:2016 nahrazuje EN 16404:2014Zrušená ČSN EN 16404:2016 Železniční aplikace - Požadavky na nakolejování a vyprošťování drážních vozidel 10.08.2018 (IRS) 15.12.2017 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 16584-1:2017 ČSN EN 16584-1:2017 Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Obecné požadavky - Část 1: Kontrast 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)