Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.11.2018 - 30.11.2018

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 3745:2012 nahrazuje EN ISO 3745:2009Zrušená ČSN EN ISO 3745:2012Změna A1-9.17 Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti 09.03.2018 (MD) 30.06.2018 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2017        
EN ISO 4254-12:2012 nahrazuje EN 745:1999+A1:2009Zrušená ČSN EN ISO 4254-12:2013Změna A1-12.17 Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje 09.03.2018 (MD) 30.06.2018 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2017        
EN ISO 5395-1:2013 nahrazuje EN 836:1997+A4:2011Zrušená ČSN EN ISO 5395-1:2014Změna A1-11.18 nahrazuje ČSN EN 836+A4:2012Změna Z1-4.14(Zrušená) Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 1: Terminologie a společné zkoušky 28.11.0013 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2018        
EN ISO 5395-2:2013 nahrazuje EN 836:1997+A4:2011Zrušená ČSN EN ISO 5395-2:2014Změna A1-6.17Změna A2-11.17 nahrazuje ČSN EN 836+A4:2012Změna Z1-4.14(Zrušená) Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 2: Ručně vedené žací stroje 09.03.2018 (MD) 30.06.2018 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2016        
A2:2017        
EN ISO 11681-2:2011 nahrazuje EN ISO 11681-2:2008Zrušená ČSN EN ISO 11681-2:2012Změna A1-11.17 Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů 09.03.2018 (MD) 30.06.2018 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2017        
EN ISO 16093:2017 nahrazuje EN 13898:2003+A1:2009Zrušená ČSN EN ISO 16093:2018 nahrazuje ČSN EN 13898+A1:2009Oprava 1-6.10(Zrušená) Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov 09.03.2018 (MD) 30.06.2018 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 19085-1:2017 ČSN EN ISO 19085-1:2018 Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky 09.03.2018 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 19085-5:2017 nahrazuje EN 1870-18:2013Zrušená ČSN EN ISO 19085-5:2018 nahrazuje ČSN EN 1870-18:2013(Zrušená) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 5: Formátovací kotoučové pily 09.03.2018 (MD) 30.06.2018 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 28927-1:2009 ČSN EN ISO 28927-1:2010Změna A1-11.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a svislé brusky 09.03.2018 (MD) 30.06.2018 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2017        
EN 60335-2-89:2010 ČSN EN 60335-2-89 ed. 2:2010Změna A1-6.16Změna A2-12.17 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely 09.03.2018 (MD) 03.07.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2016
IEC 60335-2-89:2010/A1:2012 (Modified)
       
A2:2017
IEC 60335-2-89:2010/A2:2015 (Modified)
       
EN 62841-1:2015 Souběžná platnost platí souběžně s EN 60745-1:2009Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 61029-1:2009Zrušená (zatím harmonizovaná) EN 60335-1:2012Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 62841-1:2016(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 60745-1 ed. 3:2009Změna Z1-5.16Změna A11-6.11Oprava 1-12.11(Souběžná platnost) ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012Změna A14-3.20Oprava 1-6.14Změna Z2-5.16Změna A13-2.18Oprava 2-7.19Změna A11-11.14Změna Z1-11.14Změna A1-12.19Změna A2-12.19(Souběžná platnost) ČSN EN 61029-1 ed. 3:2009Změna A11-7.11Oprava 1-12.11Změna Z1-5.16(Souběžná platnost) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky 15.01.2016 (MD) 15.12.2021 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2015        
EN 54-5:2017 Zrušená Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 54-7:2000 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 54-7:2018 ČSN EN 54-7:2001Změna Z1-11.2018Změna A1-6.03Změna A2-12.06(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 54-7 ed. 2:2018 Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace; 01.04.2003 (CPR) 01.08.2009 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
A1:2002     01.04.2003 (CPR) 30.06.2005 (CPR)    
A2:2006     01.05.2007 (CPR) 01.08.2009 (CPR)    
EN 54-7:2018 nahrazuje EN 54-7:2000Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 54-7 ed. 2:2018 nahrazuje ČSN EN 54-7:2001Změna Z1-11.2018Změna A1-6.03Změna A2-12.06(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci 20.03.2019 (CPR) 31.08.2022 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 71-8:2018 nahrazuje EN 71-8:2011Zrušená ČSN EN 71-8: 2018Oprava 1-2.19 nahrazuje ČSN EN 71-8:2012(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití 10.08.2018 (TOYS) 28.02.2019 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 1279-5:2005+A2:2010 Zrušená je nahrazena EN 1279-5:2018 ČSN EN 1279-5+A2:2010Změna Z2-4.2019Změna Z1-2.19(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 1279-5:2019 Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody; 01.02.2011 (CPR) 01.02.2012 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 1279-5:2018 nahrazuje EN 1279-5:2005+A2:2010Zrušená ČSN EN 1279-5:2019 nahrazuje ČSN EN 1279-5+A2:2010Změna Z2-4.2019Změna Z1-2.19(Zrušená) Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody 20.03.2019 (CPR) 20.03.2020 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN ISO 9001:2015 nahrazuje EN ISO 9001:2008Zrušená ČSN EN ISO 9001:2016Oprava 1-11.18 nahrazuje ČSN EN ISO 9001:2009Oprava 1-5.10(Zrušená) ČSN EN ISO 9001 ed. 2:2010(Zrušená) Systémy managementu kvality - Požadavky 11.12.2015 (NLF, EMAS) 15.09.2018 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN 12080:2017 nahrazuje EN 12080:2007+A1:2010Zrušená ČSN EN 12080:2018 nahrazuje ČSN EN 12080+A1:2011(Zrušená) Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska 10.08.2018 (IRS) 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 13480-1:2017 nahrazuje EN 13480-1:2012Zrušená ČSN EN 13480-1:2018Změna A1-11.19 nahrazuje ČSN EN 13480-1:2013(Zrušená) Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně 17.11.2017 (PED) 15.12.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2019     20.04.2020 (PED) 20.04.2020 (PED)    
EN 13480-2:2017 nahrazuje EN 13480-2:2012Zrušená ČSN EN 13480-2:2018Změna A1-5.19Změna A2-5.19Změna A7-10.20Změna A3-5.19 nahrazuje ČSN EN 13480-2:2013Změna A2-3.17Změna A1-5.14(Zrušená) Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály 17.11.2017 (PED) 15.12.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2018        
A2:2018        
A3:2018        
A7:2020        
EN 13480-3:2017 nahrazuje EN 13480-3:2012Zrušená ČSN EN 13480-3:2018Změna A2-3.21Změna A3-3.21Oprava 1-3.19Změna A1-9.21 nahrazuje ČSN EN 13480-3:2013(Zrušená) Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet 17.11.2017 (PED) 15.12.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A2:2020     10.02.2021 (PED) 10.08.2022 (PED)    
A3:2020     10.02.2021 (PED) 10.08.2022 (PED)    
EN 13480-5:2017 nahrazuje EN 13480-5:2012Zrušená ČSN EN 13480-5:2018 Změna A1-10.19Oprava 1-3.19 nahrazuje ČSN EN 13480-5:2013Změna A2-9.17Změna A1-5.14Změna A3-9.17(Zrušená) Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení 17.11.2017 (PED) 15.12.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2019        
EN 13480-8:2017 nahrazuje EN 13480-8:2012Zrušená ČSN EN 13480-8:2018 nahrazuje ČSN EN 13480-8:2013Změna A1-12.15Změna A2-5.17(Zrušená) Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin 17.11.2017 (PED) 15.12.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 14058:2017 nahrazuje EN 14058:2004Zrušená ČSN EN 14058:2018 nahrazuje ČSN EN 14058:2004(Zrušená) Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí 21.04.2018 (PPE) 31.05.2018 (PPE) 31.05.2018 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
EN 15654-1:2018 ČSN EN 15654-1:2018 Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 1: Měřicí místa v koleji pro vozidla za provozu 10.08.2018 (IRS) (EU)2020/453 (hEN 30. 3. 2020)
2018/C/282/3
Seznam hEN k IRS (k 7. 4. 2020, z webu EK, není právně závazný)
2008/57/ES 133/2005 Sb. 352/2004 Sb. 513/2009 Z.z.
EN 17077:2018 ČSN EN 17077:2018 Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření 12.10.2018 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 50271:2010 Zrušená je nahrazena EN 50271:2018 ČSN EN 50271 ed. 2:2011Změna Z1-11.18(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 50271 ed. 3:2018 Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 50271:2018 nahrazuje EN 50271:2010Zrušená ČSN EN 50271 ed. 3:2018 nahrazuje ČSN EN 50271 ed. 2:2011Změna Z1-11.18(Zrušená) Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie 12.10.2018 (ATEX) 15.06.2021 (ATEX) 2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
EN 60400:2008 Zrušená je nahrazena EN 60400:2017 ČSN EN 60400 ed. 3:2009Změna A1-1.12Změna Z1-2.18Změna A2-4.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 60400 ed. 4:2018(Souběžná platnost) Objímky pro zářivky a pro startéry 01.08.2011 (LVD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
A1:2011
IEC 60400:2008/A1:2011
       
A2:2014
IEC 60400:2008/A2:2014
       
EN 60645-1:2001 Zrušená je nahrazena EN 60645-1:2015EN 60645-1:1994Zrušená ČSN EN 60645-1:2002Změna Z1-8.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 60645-1 ed. 2:2015Změna Z1-2.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Tónové audiometry 13.12.2002 (MDD) 01.10.2004 (LVD) 01.10.2004 (MDD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
(EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 60950-1:2006 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 62368-1:2014 ČSN EN 60950-1 ed. 2:2006Změna Z2-5.18Změna A11-12.09Změna A1-12.10Změna A12-12.11Oprava 1-4.12Změna A2-2.14Změna Z1-3.16 zrušena(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 62368-1:2015Změna A11-11.17Změna Z2-9.21Změna Z1-7.20 zrušenaOprava 1-3.16 zrušenaOprava 2-5.18 Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky 28.02.2012 (GPSD) 01.12.2010 (GPSD) 01.12.2010 (LVD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z. 148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb.
AC:2011        
A11:2009     01.12.2010 (LVD) 01.12.2010 (RTTED)    
A12:2011     24.01.2013 (GPSD) 24.01.2013 (LVD) 24.01.2013 (RTTED)    
A1:2010
IEC 60950-1:2005/A1:2009 (Modified)
       
A2:2013
IEC 60950-1:2005/A2:2013 (Modified)
       
EN IEC 61058-1:2018 nahrazuje EN 61058-1:2002Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN IEC 61058-1 ed. 2:2018(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 61058-1:2003Změna A2-9.08Změna Z1-11.18(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Spínače pro spotřebiče - Část 1: Obecné požadavky 08.07.2016 (LVD) 08.07.2016 (EMC) 27.05.2021 (LVD) 27.11.2019 (EMC) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 61326-1:2013 ČSN EN 61326-1 ed. 2:2013Oprava 1-7.16 Oprava 2-11.18 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 62052-11:2003 ČSN EN 62052-11:2003Změna Z1-8.21Změna A1-8.17Oprava 2-11.18Oprava 1-10.05 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry 13.05.2016 (EMC) 01.03.2006 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 62052-21:2004 ČSN EN 62052-21:2005Změna A1-8.17Oprava 1-11.18 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 21: Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 62053-11:2003 ČSN EN 62053-11:2003Změna A1-8.17Oprava 1-11.18 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 11: Činné elektromechanické elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2) 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 62053-21:2003 ČSN EN 62053-21:2003Změna Z1-8.21Změna A1-8.17Oprava 1-11.18 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třída 1 a 2) 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 62053-22:2003 ČSN EN 62053-22:2003Změna Z1-8.21Změna A1-8.17Oprava 1-11.18 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třída 0,2 S a 0,5 S) 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 62053-23:2003 ČSN EN 62053-23:2003Změna Z1-8.21Změna A1-8.17Oprava 1-11.18 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3) 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 62054-11:2004 ČSN EN 62054-11:2005Změna A1-8.17Oprava 1-11.18 Měření elektrické energie (AC) -Ovládání tarifu a zátěže - Část 11: Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN 62054-21:2004 ČSN EN 62054-21:2005Oprava 1-11.18Změna A1-11.17 Měření elektrické energie (AC) - Ovládání tarifu a zátěže - Část 21: Zvláštní požadavky pro časové spínače 13.05.2016 (EMC) 2018/C/246/1
(EU)2019/1326 (hEN 6. 8. 2019)
změny (EU)2019/1326: (EU)2020/660 (hEN 18. 5. 2020), (EU)2020/1630 (hEN 4. 11. 2020), (EU)2021/455 (hEN 16. 3. 2021)

(EU)2019/1326 (konsolidovaný text včetně (EU)2021/455)
Seznam hEN k EMC (7. 4. 2021, z webu EK, není právně závazný)
117/2016 Sb. 2014/30/EU 127/2016 Z.z.
EN ISO/IEC 80079-38:2016 nahrazuje EN 1710:2005+A1:2008Zrušená ČSN EN ISO/IEC 80079-38:2017Změna A1-11.18 Výbušné atmosféry - Část 38: Zařízení a součásti pro výbušné atmosféry v podzemních dolech 12.10.2018 (MD) 12.10.2018 (ATEX) 19.09.2020 (MD) 30.06.2017 (ATEX)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)