Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 10241-1 - smíšené řazení smíšené uspořádání

ČSN ISO 10241-1 - Terminologická hesla v technických normách – Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování

Stáhnout normu: ČSN ISO 10241-1 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2017-06-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10241:-1:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010500
Obor: Všeobecná terminologie
ICS:
  • 01.020 - Terminologie (principy a koordinace)
  • 01.120 - Normalizace. Obecná pravidla
Nahlásit chybu

3.2.5 smíšené řazení smíšené uspořádání

řazení terminologických hesel (3.1.2) podle preference normotvorného orgánu; hesla jsou seskupena pod názvy odrážejícími vlastní pojmový systém (3.2.3)

[ZDROJ: ISO 1087-1:2000, 3.7.12, modifikováno – Defi- nice „makrostruktura, v níž jsou terminologická hesla uváděna v abecedním řazení v systematicky nebo tema- ticky uspořádaných částech“ byla změněna s ohledem na skutečnost, že jsou terminologická hesla struktu- rována spíše na základě přístupu zaměřeného na pojem než na základě řazení specifického pro daný jazyk. V této části ISO 10241 je „smíšené řazení“ specifikováno jako preferovaný termín a „smíšené uspořádání“ jako dovolený termín.]

3.2.5 mixed ordermixed arrangement

order of terminological entries (3.1.2) according to the preference of the standardizing body, grouped under headings reflecting the underlying concept system (3.2.3)

[SOURCE: ISO 1087-1:2000, 3.7.12, modified – The definition “macrostructure in which the terminological entries appear in alphabetical order within systematically or thematically arranged sections” has been reworded due to the fact that the terminological entries are structured on the basis of a concept-orientated approach rather than on the basis of a language-specific order. In this part of ISO 10241, “mixed order” is specified as the preferred term and “mixed arrangement” as the admitted term.]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím