Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 10241-1 - doména obor

ČSN ISO 10241-1 - Terminologická hesla v technických normách – Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování

Stáhnout normu: ČSN ISO 10241-1 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2017-06-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10241:-1:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010500
Obor: Všeobecná terminologie
ICS:
  • 01.020 - Terminologie (principy a koordinace)
  • 01.120 - Normalizace. Obecná pravidla
Nahlásit chybu

3.3.1 doména obor

speciální vědní oblastNP2)

POZNÁMKA 1 k heslu Hranice domény jsou definovány z účelového hlediska.

POZNÁMKA 2 k heslu Vymezení domény v terminologic- kých heslech v technických normách je zpravidla založeno na Mezinárodní klasifikaci technických norem (ICS). Jestliže není v ISO pro daný případ tato klasifikace vhodná, mají se doména nebo předmět (viz 3.3.2) volit tak, aby vyjadřovaly daný účel, použití nebo specifické požadavky.

POZNÁMKA 3 k heslu Jestliže se doména dále člení, je výsledkem opět doména, i když je úroveň podrobnosti vyšší.

POZNÁMKA 4 k heslu V IEC (která vypracovává technické normy v doméně elektrotechniky) mohou být informace o používání související se „specifickým použitím“ termínu doplňkem daného termínu, ale nikoli nezbytně doménou nebo předmětem, jak je popsáno v této části ISO 10241. Další informace jsou uvedeny v dodatku IEC ke směrnicím ISO/IEC, příloha I Uplatňování směrnic ISO/IEC při práci na Mezinárodním elektrotechnickém slovníku (IEV)[1].

[ZDROJ: ISO 1087-1:2000, 3.1.2, modifikováno – V této části ISO 10241 je „doména“ specifikována jako pre- ferovaný termín a „obor“ jako dovolený termín. Byly doplněny poznámky 2 až 4 k heslu.]

3.3.1 domainsubject field

field of special knowledge

Note 1 to entry: The borderlines of a domain are defined from a purpose-related point of view.

Note 2 to entry: The delimitation of a domain in terminological entries in standards is usually based on the International Classification for Standards (ICS). In ISO, if the ICS is not suitable in a given case, a domain or subject (see 3.3.2) should be selected to reflect a purpose, an application or specific requirements.

Note 3 to entry: If a domain is subdivided, the result is again a domain albeit at a higher level of detail.

Note 4 to entry: In IEC (which develops standards in the electrotechnology domain), the usage information related to a term’s “specific use” can be a complement to the term but is not necessarily a domain or subject as described in this part of ISO 10241. For further information, see the IEC Supplement to the ISO/IEC Directives, Annex I, Implementation of the ISO/IEC Directives for the work on the International Electrotechnical Vocabulary (IEV)[1].

[SOURCE: ISO 1087-1:2000, 3.1.2, modified – In this part of ISO 10241, “domain” is specified as the preferred term and “subject field” as the admitted term. Notes 2 to 4 to entry have been added.]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím