Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 10241-1 - preferovaný termín

ČSN ISO 10241-1 - Terminologická hesla v technických normách – Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování

Stáhnout normu: ČSN ISO 10241-1 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2017-06-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10241:-1:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010500
Obor: Všeobecná terminologie
ICS:
  • 01.020 - Terminologie (principy a koordinace)
  • 01.120 - Normalizace. Obecná pravidla
Nahlásit chybu

3.4.1.3.1 preferovaný termín

<normalizace terminologie> termín (3.4.1.1.2), který je normotvorným orgánem hodnocen jako primární termín pro daný pojem (3.2.1)

POZNÁMKA 1 k heslu Může existovat více než jeden preferovaný termín. Je-li v terminologickém hesle technické normy pouze jeden termín vyjadřující pojem, je tento termín automaticky preferovaným termínem. „Preferovaný“ může obdobně platit také pro značky a vlastní názvy.

[ZDROJ: ISO 1087-1:2000, 3.4.15, modifikováno – Vypuštěním formulace „na základě stupnice hodnocení přijatelnosti termínu“ a doplněním „normotvorným orgá- nem“ se definice stává srozumitelnější pro cílový soubor této části ISO 10241, aniž by došlo ke změně podstaty této definice. Navíc byla doplněna poznámka 1 k heslu.]

3.4.1.3.1 preferred term

<terminology standardization> term (3.4.1.1.2) rated as the primary term for a given concept (3.2.1) by a standardizing body

Note 1 to entry: There can be more than one preferred term. If there is only one term representing the concept in a termino- logical entry of a standard, this term is automatically preferred. By analogy, “preferred” can apply also to symbols and appellations.

[SOURCE: ISO 1087-1:2000, 3.4.15, modified – By omitting “according to the scale of the term acceptability rating” and adding “by a standardizing body”, the definition has been made more easily understandable by the target group of this part of ISO 10241 without changing the substance of the definition. In addition, Note 1 to entry has been added.]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím