Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 10241-1 - písmenná značka

ČSN ISO 10241-1 - Terminologická hesla v technických normách – Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování

Stáhnout normu: ČSN ISO 10241-1 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2017-06-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10241:-1:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010500
Obor: Všeobecná terminologie
ICS:
  • 01.020 - Terminologie (principy a koordinace)
  • 01.120 - Normalizace. Obecná pravidla
Nahlásit chybu

3.4.1.1.4 písmenná značka

značka (3.4.1.1.3) složená z jednoho nebo několika písmen, která se používá pro plnění speciálních komu- nikativních funkcí v odborných doménách

PŘÍKLAD Mezinárodní značky pro veličiny a jednotky jsou specifikovány v ISO 80000[15], IEC 80000[16] a IEC 60027[14].

POZNÁMKA 1 k heslu Existují písmenné značky, např. ně- které mezinárodní značky pro veličiny a jednotky, které vypadají jako zkrácená podoba příslušného názvu veličiny nebo jednotky, tyto značky však mají další komunikativní funkce. Složité písmenné značky mohou obsahovat také číslice, matematické značky, typografické a syntaktické znaky (např. interpunkční znaménka, spojovníky a pomlčky, kulaté a hranaté závorky a jiné spojovací a oddělovací znaky), jejichž znakové styly (např. fonty a tučné písmo, kurziva, tučná kurziva nebo jiné stylové zvyklosti) se řídí pravidly specifickými pro danou doménu, předmět nebo jazyk.

POZNÁMKA 2 k heslu Písmenné značky mohou být řazeny v rejstřících podle jazykových pravidel (v případě potřeby rozšířených), zatímco grafické značky nikoli.

3.4.1.1.4 letter symbol

symbol (3.4.1.1.3) composed of one or several characters used to perform special communicative functions in a domain expert community

EXAMPLE International symbols for quantities and units are specified in ISO 80000[15], IEC 80000[16] and IEC 60027[14].

Note 1 to entry: There are letter symbols, such as some of the international symbols for quantities and units, which look like an abbreviated form of the respective name of the quantity or unit, but the symbols have additional communicative functions. Complex letter symbols can include also numerals, mathematical symbols, typographical signs and syntactic signs (e.g. punctuation marks, hyphens, parentheses, square brackets and other connectors or delimiters), whose character styles (i.e. fonts and bold, italic, bold italic, or other style conventions) are governed by domain-, subject- or language-specific conventions.

Note 2 to entry: Letter symbols can be ordered in indexes according to linguistic rules (extended if necessary), whereas graphical symbols cannot.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím