Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 10241-1 - grafická značka

ČSN ISO 10241-1 - Terminologická hesla v technických normách – Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování

Stáhnout normu: ČSN ISO 10241-1 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2017-06-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10241:-1:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010500
Obor: Všeobecná terminologie
ICS:
  • 01.020 - Terminologie (principy a koordinace)
  • 01.120 - Normalizace. Obecná pravidla
Nahlásit chybu

3.4.1.1.5 grafická značka

zrakem vnímatelný obraz s určitým významem, použí- vaný k přenosu informace nezávisle na jazyku

PŘÍKLAD Grafická značka „recyklovatelný“ ve dvou varian- tách: .

POZNÁMKA 1 k heslu Grafické značky zahrnují širokou škálu od běžných figurálních znaků (které nemají žádný vztah k pojmu, k nemuž byly přiřazeny) přes více či méně abstraktní znázornění objektů, k nimž se vztahují (např. veřejně po- užívané značky nebo bezpečnostní značky, piktogramy, jako se používají např. v informační technologii), až po vysoce konkrétní vyjádření objektu, k němuž se vztahují.

POZNÁMKA 2 k heslu Grafické značky mohou uvnitř nebo vně grafické části obsahovat jazykové údaje (jako je tomu např. u některých dopravních značek).

[ZDROJ: ISO 7001:2007, 3.1, modifikováno – Byly doplněny poznámky.]

3.4.1.1.5 graphical symbol

visually perceptible figure with a particular meaning used to transmit information independently of language

EXAMPLE Graphical symbol “recyclable” with two variants: .

Note 1 to entry: Graphical symbols comprise a range from conventional figural signs (bearing no relation to the concept they are assigned to) via more or less abstracted illustrations of the objects to which they refer (e.g. public symbols or safety symbols, icons such as those used in information technology) to highly concrete representations of the object to which they refer.

Note 2 to entry: Graphical symbols can include linguistic data within or outside the graphical component (such as in some traffic signs).

[SOURCE: ISO 7001:2007, 3.1, modified – The notes have been added.]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím