Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN ISO 10241-1 - termín

ČSN ISO 10241-1 - Terminologická hesla v technických normách – Část 1: Obecné požadavky a příklady zpracování

Stáhnout normu: ČSN ISO 10241-1 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2017-06-01
Zdroj: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10241:-1:ed-1:v1:en
Třidící znak: 010500
Obor: Všeobecná terminologie
ICS:
  • 01.020 - Terminologie (principy a koordinace)
  • 01.120 - Normalizace. Obecná pravidla
Nahlásit chybu

3.4.1.1.2 termín

verbální označení (3.4.1.1.1) obecného pojmu (ISO 1087-1:2000, 3.2.3) ve specifické doméně (3.3.1) nebo ve specifickém předmětu (3.3.2)

POZNÁMKA 1 k heslu Termíny mohou obsahovat písmena a písmenné značky, číslice, matematické značky, typografické a syntaktické znaky (např. interpunkční znaménka, spojovníky a pomlčky, kulaté a hranaté závorky a jiné spojovací a od- dělovací znaky), někdy ve znakových stylech (např. fonty a tučné písmo, kurziva, tučná kurziva a jiné stylové zvyklosti), které se řídí pravidly specifickými pro danou doménu, předmět nebo jazyk.

POZNÁMKA 2 k heslu Termín smí mít varianty, např. pra- vopisné.

POZNÁMKA 3 k heslu Termíny smějí být i značně složité, složené ze dvou nebo více základů, ze dvou nebo více slov.

POZNÁMKA 4 k heslu Několik termínů vyjadřujících v daném jazyce tentýž pojem jsou synonymní termíny (synonyma). Termíny vyjadřující v různých jazycích tentýž pojem jsou ekvivalentní termíny (ekvivalenty).

[ZDROJ: ISO 1087-1:2000, 3.4, modifikováno – Z důvodu souladu v rámci této části ISO 10241 byl „obor“ na- hrazen formulací „doména nebo předmět“ a poznámka k tomuto termínu (jejíž obsah zůstal zachován) byla rozdělena do tří poznámek, v nichž byly doplněny další informace. Byla doplněna poznámka 4 k heslu.]

3.4.1.1.2 term

verbal designation (3.4.1.1.1) of a general concept (ISO 1087-1:2000, 3.2.3) in a specific domain(3.3.1) or subject (3.3.2)

Note 1 to entry: Terms can include letters and letter symbols, numerals, mathematical symbols, typographical signs and syntactic signs (e.g. punctuation marks, hyphens, parentheses, square brackets and other connectors or delimiters), some- times in character styles (i.e. fonts and bold, italic, bold italic, or other style conventions) governed by domain-, subject- or language-specific conventions.

Note 2 to entry: A term may have variants, e.g. different forms of spelling.

Note 3 to entry: Terms may be quite complex, containing two or more roots or two or more words.

Note 4 to entry: Several terms in a given language representing the same concept are synonymous terms (synonyms). Terms in different languages representing the same concept are equivalent terms (equivalents).

[SOURCE: ISO 1087-1:2000, 3.4.3, modified – For consistency within this part of ISO 10241, “subject field” has been replaced in the definition by “domain or subject”, and the accompanying note (while retaining its content) has been split up into three notes adding further information. Note 4 to entry has been added.]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím