Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN 1325 - omezení

ČSN EN 1325 - Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice

Stáhnout normu: ČSN EN 1325 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2014-12-01
Třidící znak: 010120
Obor: Pojmy všech oborů a třídění
ICS:
  • 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
  • 03.100.40 - Výzkum a vývoj
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

2.1.6 omezení

charakteristický výsledek nebo konstrukční prvek, který je z jakéhokoli důvodu povinný nebo je zakázán, bez alternativní možnosti

POZNÁMKA 1 k heslu Omezení jsou obecně překážkami výběru řešení při hodnotové studii.

POZNÁMKA 2 k heslu Omezení mohou vyplynout ze zákonů, z norem nebo z poptávky trhu. Tyto prvky přispívají k charakterizaci funkcí. Je rozumné zaznamenávat vztah mezi omezeními a funkcemi, na které se vztahují (sledovatelnost).

POZNÁMKA 3 k heslu Vzhledem k významu, který omezení mohou mít na definování produktu, je dobrým zvykem každé stanovené omezení zdůvodnit.

POZNÁMKA 4 k heslu Pro snadnější porozumění výsledkům funkční analýzy mohou být omezení začleněna do konkrétní části FNE.

2.1.6 constraint

characteristic result or design feature which is made compulsory or has been prohibited for any reason, with no alternative possibility being left

Note 1 to entry: Constraints are generally restrictions on the choice of solutions in a value study.

Note 2 to entry: The constraints can result from laws, from standards, from the demand of the market. These elements contribute to the characterisation of the functions. It is wise to record the relationship between them and the functions to which they apply (traceability).

Note 3 to entry: Given the importance which the constraints can have on the definition of the product, it is good practice to justify any specified constraint.

Note 4 to entry: To facilitate the reading of the results of the Function Analysis, constraints can be included in a particular section of the FNE.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím