Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN 1325 - míra vypořádání

ČSN EN 1325 - Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice

Stáhnout normu: ČSN EN 1325 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2014-12-01
Třidící znak: 010120
Obor: Pojmy všech oborů a třídění
ICS:
  • 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
  • 03.100.40 - Výzkum a vývoj
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

2.3.3.6.4 míra vypořádání

vztah mezi kolísáním ceny (nebo nákladů) a odpovídajícím kolísáním úrovně hodnoticího kritéria funkce nebo mezi kolísáními úrovní dvou hodnoticích kritérií funkce, které jsou zájemcem deklarovány jako přijatelné

POZNÁMKA 1 k heslu V případě specifikace funkční výkonnosti je referenční bod kolísání definován cíli nákladů a úrovněmi hodnoticích kritérií; tato kolísání jsou pak považována za odchylky.

POZNÁMKA 2 k heslu Je přijatelné vyjadřovat odchylky v relativní hodnotě.

POZNÁMKA 3 k heslu Specifikované vypořádací vztahy mohu být založeny na výpočtech, optimalizaci, průzkumech u uživatelů, přáních, pobídkách nebo jiných úvahách zájemce.

2.3.3.6.4 trade off rate or “exchange rate”

relationship declared acceptable by the enquirer between the variation of the price (or of the cost) and the corresponding variation of the level of a function evaluation criterion, or between the level variations of two function evaluation criteria

Note 1 to entry: In the case of a Functional Performance Specification, the reference point of the variations is defined by the objectives of costs and levels of evaluation criteria; these variations are then deviations.

Note 2 to entry: It is acceptable to express the deviations in relative value.

Note 3 to entry: The specified trade off relationships can be based on calculations, optimisation, from enquiries with users, desires, incentives, or other consideration of the enquirer.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím