Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN 1325 - specifikovaný cíl

ČSN EN 1325 - Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice

Stáhnout normu: ČSN EN 1325 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2014-12-01
Třidící znak: 010120
Obor: Pojmy všech oborů a třídění
ICS:
  • 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
  • 03.100.40 - Výzkum a vývoj
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

2.3.5.4 specifikovaný cíl

předem stanovené úrovně pro výkonnosti, jejichž dosažení s ohledem na úrovně jiných výkonností a na charakteristiky produktu, který má být požadován a realizován, je prioritou

POZNÁMKA 1 k heslu Dotčená výkonnost může být vlastní pro daný produkt: očekávaná služba a jiné určující charakteristiky (hmotnost, objem, dostupnost atd.).

POZNÁMKA 2 k heslu Tento cíl může zohledňovat podmínky industrializace, výroby, nákladů, lhůty, podpory atd.

POZNÁMKA 3 k heslu Jiné důležité výsledky (technologický pokrok, realizace konkurenční výhody atd.) mohou být rovněž chápány jako dodatečné cíle, v souladu se strategií vedoucí zainteresované strany a partnerů.

POZNÁMKA 4 k heslu Specifikovaný cíl, pokud již byl dohodnut, se považuje za stabilní. Ostatní výkonnosti a charakteristiky představují volný prostor pro hledání kompromisů.

POZNÁMKA 5 k heslu Tato úroveň může zahrnovat toleranci fyzických rozměrů, jakož i toleranci stanovených funkčních a nefunkčních charakteristik.

POZNÁMKA 6 k heslu Pro stanovení specifického cíle lze použít přístup k popisu funkcí.

2.3.5.4 specified objective

predetermined levels for a set of performances, the attainment of which is made a priority with regard to that of other performances and characteristics of the product that is to be designed and realised

Note 1 to entry: The concerned performances can be intrinsic to the product: expected service, and other determining characteristics (mass, volume, availability, etc).

Note 2 to entry: The objective can take into account the conditions of industrialisation, production, costs, time limit, support, etc.

Note 3 to entry: Other important results (a technological advancement, the realisation of a competitive advantage, etc.) can also be taken as additional objectives, in line with the strategy of the lead stakeholder and partners.

Note 4 to entry: Once agreed, the specified objective is considered as stable. Other performances and characteristics constitute an open field in the search of compromises.

Note 5 to entry: The level may include tolerance for physical dimensions as well as that of identified functional and non functional characteristics.

Note 6 to entry: The approach of characterisation of functions can be applied to the definition of the specified objective.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím