Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN 1325 - interaktivní činitel

ČSN EN 1325 - Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice

Stáhnout normu: ČSN EN 1325 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2014-12-01
Třidící znak: 010120
Obor: Pojmy všech oborů a třídění
ICS:
  • 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
  • 03.100.40 - Výzkum a vývoj
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

2.3.3.3 interaktivní činitel

prvek prostředí produktu vzájemně se ovlivňující s produktem v průběhu jeho životního cyklu

POZNÁMKA 1 k heslu Zohlednění všech interaktivních činitelů znamená, že se na produkt pohlíží ze systémového hlediska.

POZNÁMKA 2 k heslu Rozlišují se dva typy interaktivních činitelů. Lidské interaktivní činitele, např. jednotlivci nebo zainteresované strany, a environmentální interaktivní činitele, které mohou být hmotné nebo nehmotné.

POZNÁMKA 3 k heslu Zainteresovanými stranami jsou lidé nebo skupiny lidí, kteří se podílejí na produktu nebo kteří jsou jím v době jeho existence ovlivněni, např.: zainteresované strany, mezi které patří zákazníci, uživatelé produktu a organizace podílející se na jeho distribuci, udržování v provozuschopného stavu až do vyřazení z provozu a eventuální demontáže produktu, a strany ovlivněné produktem, aniž by ho nutně používaly nebo podporovaly.

POZNÁMKA 4 k heslu Některé interaktivní činitele jsou stabilní. Jiné jsou nejisté a nepředvídatelné. Oba ovlivňují FNE a schopnost dodávat produkt podle potřeby.

POZNÁMKA 5 k heslu Sledování vývoje interaktivního činitele přispívá ke sledovatelnosti požadavků.

2.3.3.3 interactive agent

element of the product environment interacting with the product during its life cycle

Note 1 to entry: Taking into account all interactive agents means that the product is considered from a systemic point of view.

Note 2 to entry: Two interactive agent types can be distinguished. Human interactive agents such as individuals or interested parties, environmental interactive agents which can be tangible or intangible.

Note 3 to entry: The interested parties are the people or groups of people involved or affected by a product from the time when it exists, such as: — stakeholders, which include the customers users of the product and organizations involved in its distribution, maintenance in working order until the withdrawal from service and possible dismantling of the product; and — parties impacted by the product without necessarily using it or supporting it.

Note 4 to entry: Some interactive agents are stable. Others are uncertain or unpredictable. Both will influence the FNE and the ability of the product to deliver against the need.

Note 5 to entry: The tracking of evolution for an interactive agent contributes to the traceability of requirements.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím