Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN 1325 - hodnotová kultura

ČSN EN 1325 - Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice

Stáhnout normu: ČSN EN 1325 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2014-12-01
Třidící znak: 010120
Obor: Pojmy všech oborů a třídění
ICS:
  • 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
  • 03.100.40 - Výzkum a vývoj
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

2.2.2 hodnotová kultura

postoj, povědomí a dostatečné znalosti o tom, co pro organizaci a její zainteresované strany představuje pojem hodnota, a o faktorech, které mohou tuto hodnotu ovlivnit

POZNÁMKA 1 k heslu Patří sem odpovídající znalosti dostupných metod a nástrojů a povědomí o manažerských a environmentálních podmínkách, které umožňují, aby hodnotový management prosperoval.

POZNÁMKA 2 k heslu Patří sem zkoumání chování a klimatu v organizaci.

POZNÁMKA 3 k heslu Přístupy hodnotového managementu řeší jak management založený na hodnotě, kde se pojmy funkce a hodnota v plné míře zohledňují při řízení a rozhodování, tak management založený na hodnotě, jehož cílem je úspěšné dokončení projektů pomocí jedné nebo několika metod hodnotového managementu.

[ZDROJ: Příručka „Value Management Handbook“]

2.2.2 value culture

attitude, awareness and sufficient knowledge of what the concept of value represents for an organization and its stakeholders and of the factors that may affect this value

Note 1 to entry: It includes an appropriate knowledge of available methods and tools and an awareness of managerial and environmental conditions which enable Value Management to flourish.

Note 2 to entry: It includes the examination of organizational behaviours and climate.

Note 3 to entry: Value Management approaches address both Management by Value, whereby the concepts of function and value are taken fully into account in management and decision-making, and Management of Value, which is aimed at the successful completion of projects through the use of one or more value management methods.

[SOURCE: Value Management Handbook]

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím