Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN 1325 - mezní hodnota pro přijetí

ČSN EN 1325 - Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice

Stáhnout normu: ČSN EN 1325 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2014-12-01
Třidící znak: 010120
Obor: Pojmy všech oborů a třídění
ICS:
  • 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
  • 03.100.40 - Výzkum a vývoj
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

2.3.3.6.3 mezní hodnota pro přijetí

úroveň kritéria, pod níž nebo nad níž se podle daného případu daná potřeba považuje za neuspokojenou

POZNÁMKA 1 k heslu Jakékoli řešení, které nerespektuje danou mezní hodnotu pro přijetí uživatelské funkce, je nepřijatelné. Proto si má být zájemce velmi dobře vědom důsledků výběru těchto mezních hodnot.

POZNÁMKA 2 k heslu Mezní hodnota pro přijetí může být rovněž vymezena odchylkou, absolutní nebo relativní, pozitivní nebo negativní, s ohledem na vybranou úroveň hodnoticího kritéria.

POZNÁMKA 3 k heslu V určitých odvětvích lze výběr mezních hodnot pro přijetí vyjádřit pomocí standardizované třídy.

2.3.3.6.3 limit of acceptance

level of a criterion below which, or above which according to the case, the need is considered unsatisfied

Note 1 to entry: Any solution not respecting a limit of acceptance of a user related function is unacceptable. Therefore, the enquirer should be extremely aware of the consequences of the choice of the limits.

Note 2 to entry: A limit of acceptance can also be defined by a deviation, absolute or relative, positive or negative, with regard to the selected level of an evaluation criterion.

Note 3 to entry: In certain sectors, the choice of the limits of acceptance can be expressed by means of standard classes.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím