Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN 1325 - návrh zaměřený na cíl; DTO

ČSN EN 1325 - Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice

Stáhnout normu: ČSN EN 1325 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2014-12-01
Třidící znak: 010120
Obor: Pojmy všech oborů a třídění
ICS:
  • 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
  • 03.100.40 - Výzkum a vývoj
Stav: Platná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

2.3.5.2 návrh zaměřený na cíl; DTO

metoda anticipačního managementu, jejímž cílem od začátku programu vývoje produktu nebo systému je optimalizovaným způsobem splnit stanovený cíl

POZNÁMKA 1 k heslu Metoda návrhu zaměřeného na cíl rozšiřuje metodu návrhu zaměřeného na náklady, aby byla začleněna míra vypořádání funkcí nebo jejich výkonnost podle jiných faktorů, jako je kvalita (správně napoprvé), náklady, zdroje (včetně finančních a nefinančních faktorů) a dodávka (včas, podle požadavku).

POZNÁMKA 2 k heslu Tato metoda může zahrnovat dodavatelský řetězec, který funguje prostřednictvím partnerského přístupu spojujícího vlastníka projektu a jednoho nebo několik návrhářů dodavatele, kteří usilují o konkurenceschopnost. Vyjasnění vzájemných cílů a individuálních cílů je důležitou aktivitou v počáteční etapě projektu.

POZNÁMKA 3 k heslu Stanovený cíl je v zásadě mimo diskusi. Způsob jeho plnění má být stanoven ve shodě s pravidly pro vypořádání, aby mohla být využita flexibilita přiřazená hlavním cílům vlastníka projektu nebo vedoucí zainteresované strany.

POZNÁMKA 4 k heslu Stanovený cíl má být ambiciózní, ale nikoli nereálný a má vyžadovat skutečné úsilí pro plnění požadovaných potřeb.

POZNÁMKA 5 k heslu Zamýšlené cíle, bez ohledu na jejich charakter, musí získat podporu různých partnerů. Každý z těchto cílů musí zahrnovat vypořádání ve prospěch projektu a uplatňování partnerství v rámci specifického kontextu a strategie jednotlivé organizace.

2.3.5.2 design to objective; DTO

method of anticipative management which, from the beginning of the program of development of a product or a system, aims at satisfying in an optimised way the specified objective

Note 1 to entry: The design to objective method extends the design to cost method to incorporate the trade off of functions or of their performances against other factors such as quality (right first time), cost, resources (including monetary and non monetary factors) and delivery (on time, when required).

Note 2 to entry: The method may involve a supply chain working through a partnership approach associating a project owner and one or more supplier designers striving for competitiveness. The clarification of mutual objectives and individual objectives is an important activity in the early project phase.

Note 3 to entry: The specified objective is in principle not negotiable. The way of meeting it should be established with one accord, in particular the trade-off rules to make use of the flexibility allocated to the major objectives of the project owner or leading stakeholder.

Note 4 to entry: The specified objective should be ambitious but not unrealistic, and should need a real effort to fulfill the desired needs.

Note 5 to entry: Whatever the nature, the aimed at objectives have to obtain the support of the different partners. Each of them shall incorporate the trade offs for the benefit of project and partnership performance within the specific context and strategy of the individual organization.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím