Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Databáze harmonizovaných norem»Harmonizované normy a EAD k CPR - stavební výrobky»Databáze harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR)

EN 15037-4:2010+A1:2013

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu;

Stav normy: Harmonizovaná EN 15037-4:2010+A1:2013 nahrazuje   EN 15037-4:2010 (Zrušená)
Poznámka:
Znění EAD:
Název sektoru EN 15037-4:2010+A1:2013: CPR | Stavební výrobky označované CE
Oblast EN 15037-4:2010+A1:2013: Sektory k zákonu č. 22/1997 Sb. - harmonizovaná oblast
Zveřejnění názvů hEN v OJ EU:

2018/C/092/6 (hEN 9.3.2018)
(EU)2019/451 (hEN 20. 3. 2019)+oprava+konsolidované znění
(EU)2023/2461 (hEN 9. 11. 2023)
(EU)2022/2357 (hEN 2. 12. 2022)
Seznam všech hEN k CPR (k 9. 11. 2023, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/417/7 (EAD 16. 11. 2018)

(EU)2019/450 (EAD 20. 3. 2019)+konsolidované znění
(EU)2024/1944 (EAD 11. 7. 2024)
(EU)2024/237
 (EAD 17. 1. 2024)
(EU)2023/1473 (EAD 18. 7. 2023)
(EU)2023/910 (EAD 4. 5. 2023)
(EU)2023/424 (EAD 27. 2. 2023)
(EU)2022/1517 (EAD 12. 9. 2022),
(EU)2022/381 (EAD 7. 3. 2022),
(EU)2021/1789 (EAD 11. 10. 2021) ve znění opravy
(3. 2. 2022 - pouze české znění),
(EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021),
(EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020),
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020),
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)Oznámené subjekty (NANDO): Oznámené subjekty k Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011 Oznámené subjekty (OS/NB) k EN 15037-4:2010+A1:2013
Nebezpečné látky: Předpisy ČR - nebezpečné látky

SVHC: plasty, pryž, kov, cement, kámen, keramika, pigmenty

Výběr potenciálních nebezpečných látek pro skupinu 1 (CPR): CMR látky kat. 1A a 1B, radionuklidy,   polykarboxyláty, těžké kovy, kadmium, chrom, olovo, arsen, sloučeniny arsenu, měď, zinek, polymery (fenol, methylmethakrylát, styren, akrylonitril, pryskyřice: polyesterové, furanové, fenolové, akrylátové, epoxidové), sulfonáty, thiokyanáty, nonylfenol, nonylfenol ethoxylát, chloridy, retardéry hoření, p,p’-dichlor-2,2-difenyl-1,1,1-trichlorethan (DDT), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), polychlorované bifenyly (PCB)

Materiály pro skupinu 1 (CPR):
železobeton, beton, přepínací ocel, pórovité kamenivo (LWA), beton z pórovitého kameniva (LAC), ocelová výztuž, cement, kamenivo, přísady do betonu, příměsi, hydroizolační pás/povlak, zvuková/tepelná izolace (EPS, PUR), těsnění HDPE, pryž, epoxidové pryskyřice, keramika, pigmenty
Emise Emise do životního prostředí - VOC , Voda , Emise do životního prostředí - Půda , Radiace , Emise do životního prostředí - Pitná voda
ES/EU předpis Předpis ČR Předpis SR
Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011

(aktuální znění)

Nařízení EP a Rady (ES) č. 305/2011
(aktuální znění)
/ přímo použitelný předpis
aplikace v ČR zákonem č. 100/2013 Sb. (změna zákona č. 22/1997 Sb.)
nariadenie EP a Rady (ES) č. 305/2011

 (aktuální znění)
  priamo aplikovatelný predpis;
aplikácia v SR zákonom č. 133/2013 Z.z.

Skupiny (CPR): 1 - PREFABRIKOVANÉ VÝROBKY Z OBYČEJNÉHO/LEHKÉHO BETONU A AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU
Rozhodnutí Komise 1999/94/ES
Mandáty M/100 Změny mandátu: M/130 , M/126 , M/139
Platnost normy jako hEN: 08.08.2014 (CPR)
Ukončení období souběžné existence: 08.08.2015 (CPR)
Vydaná: srpna, 2014

ČSN

ČSN EN 15037-4+A1:2013 nahrazuje ČSN EN 15037-4:2010 - Zrušená

Zákazníci, kteří mají na svém počítači sjednanou od České agentury pro standardizaci (ČAS) službu ČSN on-line pro elektronický přístup do plných textů norem v pdf (verzi pro firmy nebo pro jednotlivce), mohou zde přímo otevírat citované ČSN.

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 1
Systém 2+
Systém 3
Systém 4
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím