Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.08.2015 - 31.08.2015

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 14119:2013 nahrazuje EN 1088:1995+A2:2008Zrušená ČSN EN ISO 14119:2014Oprava 1-7.15 nahrazuje ČSN EN 1088+A2:2008(Zrušená) Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu 11.04.2014 (MD) 30.04.2015 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 415-10:2014 ČSN EN 415-10:2014Oprava 1-7.15 Bezpečnost balicích strojů - Část 10: Obecné požadavky 11.07.2014 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 1915-4:2004+A1:2009 ČSN EN 1915-4+A1:2015 Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 4: Metody měření a snížení hluku 08.09.2009 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 60335-2-23:2003 ČSN EN 60335-2-23 ed. 2:2004Oprava 1-10.04Změna A1-1.09Změna A11-3.11Oprava 2-2.13Změna A2-7.15 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů 08.07.2016 (LVD) 15.01.2016 (MD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
AC:2012        
A11:2010        
A11:2010/AC:2012        
A1:2008
IEC 60335-2-23:2003/A1:2008
       
A2:2015
IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (Modified)
       
EN 60335-2-97:2006 ČSN EN 60335-2-97 ed. 2:2007Změna A11-8.09Změna A2-7.10Změna A12-7.15 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení 08.07.2016 (LVD) 15.01.2016 (MD) 29.09.2017 (LVD) 29.09.2017 (MD) 2018/C/326/2
(EU)2019/1956 (hEN 27. 11. 2019) ve znění změny (EU)2020/1146 (hEN 3. 8. 2020) ve znění opravy (EU)2020/1146 (hEN 6. 8. 2020) ve znění změny (EU)2020/1779 (hEN 30. 11. 2020) ve znění změny (EU)2021/1015 (hEN 22. 6. 2021)
Seznam hEN k LVD (k 22. 6. 2021 , z webu EK, není právně závazný)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

148/2016 Z.z. 2014/35/EU 118/2016 Sb. 2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A11:2008     01.10.2011 (LVD)    
A12:2015     29.09.2017 (LVD) 29.09.2017 (MD)    
A2:2010
IEC 60335-2-97:2002/A2:2008 (Modified)
       
EN ISO 10993-3:2014 nahrazuje EN ISO 10993-3:2009Zrušená ČSN EN ISO 10993-3:2015 nahrazuje ČSN EN ISO 10993-3:2009(Zrušená) Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 3: Zkoušky na genotoxicitu, karcinogenitu a reprodukční toxicitu 10.07.2015 (AIMD) 10.07.2015 (MDD) 17.11.2017 (AIMD) 17.11.2017 (MDD) (EU)2020/438 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/611 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/2
(EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
55/2015 Sb. 167/2020 Z.z. 90/385/EHS 93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN ISO 11990-1:2014 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN ISO 11990:2018 ČSN EN ISO 11990-1:2015(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN ISO 11990:2019 Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření - Část 1: Úchytka tracheální kanyly 10.07.2015 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN ISO 11990-2:2014 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN ISO 11990:2018 ČSN EN ISO 11990-2:2015(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN ISO 11990:2019 Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření - Část 2: Manžeta tracheální kanyly 10.07.2015 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 12342:1998+A1:2009 nahrazuje EN 12342:1998Zrušená ČSN EN 12342+A1:2010Změna Z1-7.15(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Dýchací trubice pro použití s anestetickými přístroji a ventilátory 07.07.2010 (MDD) 21.03.2010 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 12966-1:2005+A1:2009 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 12966:2014Zatím neharmonizovaná ČSN EN 12966-1+A1:2010Změna Z1-8.15(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 12966:2015(Zatím neharmonizovaná) Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 1: Norma výrobku; 01.08.2010 (CPR) 01.08.2010 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13060:2004+A2:2010 Zrušená je nahrazena EN 13060:2014 ČSN EN 13060+A2:2010Změna Z1-7.15(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13060:2015(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Malé parní sterilizátory 30.09.2010 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 13060:2014 nahrazuje EN 13060:2004+A2:2010Zrušená ČSN EN 13060:2015(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 13060+A2:2010Změna Z1-7.15(Zrušená) Malé parní sterilizátory 10.07.2015 (MDD) 17.11.2017 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 13249:2014+A1:2015 Zrušená je nahrazena EN 13249:2016 ČSN EN 13249 ed.2:2014Změna Z1-8.15(Zatím neharmonizovaná) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13249:2016 nahrazuje EN 13249:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13249:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13249+A1:2015Změna Z1-2.17Změna Z2-7.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13249:2001Změna A1-10.05Změna Z1-9.14Oprava 1-6.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek) 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13250:2014+A1:2015 Zrušená je nahrazena EN 13250:2016 ČSN EN 13250 ed.2:2014 Změna Z1-8.15(Zatím neharmonizovaná) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13250:2016 nahrazuje EN 13250:2014+A1:2015Zrušená EN 13250:2000Zrušená ČSN EN 13250:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13250+A1:2015Změna Z1-2.17 (zrušena)Změna Z2-7.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13250:2001Změna Z1-9.14Změna A1-10.05Oprava 1-6.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13251:2014+A1:2015 Zrušená je nahrazena EN 13251:2016 ČSN EN 13251 ed.2:2014Změna Z1-8.15 zrušenaZměna Z2-2.16(Zatím neharmonizovaná) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13251:2016 nahrazuje EN 13251:2000Zrušená EN 13251:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13251:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13251+A1:2016Změna Z1-2.17 (zrušena)Změna Z2-7.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13251:2001Změna Z1-7.14Změna A1-10.05Oprava 1-6.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13252:2000 Zrušená je nahrazena EN 13252:2016 ČSN EN 13252:2001Změna Z1-7.14Změna A1-10.05Oprava 1-6.06(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13252:2017(Souběžná platnost) ČSN EN 13252+A1:2016Změna Z1-2.17 (zrušena)Změna Z2-7.17(Zatím neharmonizovaná) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech; 01.10.2001 (CPR) 01.10.2002 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
A1:2005     01.06.2006 (CPR) 01.06.2007 (CPR)    
EN 13252:2014+A1:2015 Zrušená je nahrazena EN 13252:2016 ČSN EN 13252 ed.2:2014Změna Z1-8.15 zrušenaZměna Z2-2.16(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 13252+A1:2016Změna Z1-2.17 (zrušena)Změna Z2-7.17(Zatím neharmonizovaná) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13252:2016 nahrazuje EN 13252:2000Zrušená EN 13252:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13252:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13252+A1:2016Změna Z1-2.17 (zrušena)Změna Z2-7.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13252:2001Změna Z1-7.14Změna A1-10.05Oprava 1-6.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13253:2014+A1:2015 Zrušená je nahrazena EN 13253:2016 ČSN EN 13253 ed.2:2014Změna Z1-8.15 zrušenaZměna Z2-2.16(Zatím neharmonizovaná) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13253:2016 nahrazuje EN 13253:2000Zrušená EN 13253:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13253:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13253+A1:2016Změna Z1-2.17 zrušenaZměna Z2-10.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13253:2001Změna Z1-7.14Změna A1-10.05Oprava 1-6.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů) 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13254:2000 Zrušená je nahrazena EN 13254:2016 ČSN EN 13254:2001Oprava 1-1.04Oprava 2-7.06Změna Z1-7.14Změna A1-10.05(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13254:2017(Souběžná platnost) ČSN EN 13254+A1:2016Změna Z1-2.17 zrušenaZměna Z2-10.17(Zatím neharmonizovaná) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází; 01.10.2001 (CPR) 01.10.2002 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
AC:2003     01.06.2006 (CPR) 01.06.2006 (CPR)    
A1:2005     01.06.2006 (CPR) 01.06.2007 (CPR)    
EN 13254:2014+A1:2015 Zrušená je nahrazena EN 13254:2016 ČSN EN 13254 ed.2:2014Změna Z1-8.15 zrušenaZměna Z2-2.16(Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 13254+A1:2016Změna Z1-2.17 zrušenaZměna Z2-10.17(Zatím neharmonizovaná) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází 31.08.2014 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13254:2016 nahrazuje EN 13254:2000Zrušená EN 13254:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13254:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13254+A1:2016Změna Z1-2.17 zrušenaZměna Z2-10.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13254:2001Oprava 1-1.04Oprava 2-7.06Změna Z1-7.14Změna A1-10.05(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13255:2014+A1:2015 Zrušená je nahrazena EN 13255:2016 ČSN EN 13255 ed.2:2014Změna Z1-8.15 zrušenaZměna Z2-2.16(Zatím neharmonizovaná) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13255:2016 nahrazuje EN 13255:2000Zrušená EN 13255:2014+A1:2015Zrušená ČSN EN 13255:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13255+A1:2016Změna Z1-2.17 zrušenaZměna Z2-10.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13255:2001Změna A1-10.05Oprava 1-1.04Oprava 2-3.06Oprava 3-7.06Změna Z1-7.14(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13256:2014+A1:2015 Zrušená je nahrazena EN 13256:2016 ČSN EN 13256 ed.2:2014Změna Z1-8.15(Zatím neharmonizovaná) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13256:2016 nahrazuje EN 13256:2014+A1:2015Zrušená EN 13256:2000Zrušená ČSN EN 13256:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13256+A1:2015Změna Z1-2.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13256:2001Změna A1-10.05Oprava 1-1.04Oprava 2-7.06Změna Z1-9.14(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13257:2014+A1:2015 Zrušená je nahrazena EN 13257:2016 ČSN EN 13257 ed.2:2014Změna Z1-8.15(Zatím neharmonizovaná) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava