Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.12.2017 - 31.12.2017

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN ISO 5395-2:2013 nahrazuje EN 836:1997+A4:2011Zrušená ČSN EN ISO 5395-2:2014Změna A1-6.17Změna A2-11.17 nahrazuje ČSN EN 836+A4:2012Změna Z1-4.14(Zrušená) Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 2: Ručně vedené žací stroje 09.03.2018 (MD) 30.06.2018 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2016        
A2:2017        
EN ISO 11681-2:2011 nahrazuje EN ISO 11681-2:2008Zrušená ČSN EN ISO 11681-2:2012Změna A1-11.17 Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů 09.03.2018 (MD) 30.06.2018 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2017        
EN 14492-1:2006+A1:2009 ČSN EN 14492-1+A1:2010Oprava 1-6.10 Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem 18.12.2009 (MD) 08.04.2016 (ATEX)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z. 116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
AC:2010        
EN 14492-2:2006+A1:2009 ČSN EN 14492-2+A1:2010Oprava 1-6.10Oprava 2-3.15(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem 18.12.2009 (MD) 08.04.2016 (ATEX)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2018/C/371/1

(EU)2019/1202 ve znění změn: (EU)2021/1403 (hEN 26. 8. 2021)
(EU)2020/260 (hEN 26. 2. 2020)
/ konsolidované znění (EU)2019/1202 bez změny (EU)2021/1403
Seznam hEN k ATEX (k 31. 8. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z. 116/2016 Sb. 2014/34/EU 149/2016 Z.z.
AC:2010        
EN ISO 28927-1:2009 ČSN EN ISO 28927-1:2010Změna A1-11.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a svislé brusky 09.03.2018 (MD) 30.06.2018 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2017        
EN 1707:1996 ČSN EN 1707:1998Změna Z1-12.17 Kuželové spoje s 6% kuželem (Luer) pro injekční stříkačky, jehly a další zdravotnické přístroje - Zámkové kuželové spoje 17.05.1997 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN 10028-7:2016 nahrazuje EN 10028-7:2007Zrušená ČSN EN 10028-7:2017 nahrazuje ČSN EN 10028-7:2008(Zrušená) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli 17.11.2017 (PED) 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10207:2005 Zrušená je nahrazena EN 10207:2017 ČSN EN 10207:2005Oprava 1-11.17(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 10207:2018(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče 2018/C/326/1 234/2015 Z.z. 2014/29/EU 119/2016 Sb.
EN 10222-1:2017 nahrazuje EN 10222-1:1998Zrušená ČSN EN 10222-1:2018 nahrazuje ČSN EN 10222-1:2000Změna A1 - 01.03(Zrušená) Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky 17.11.2017 (PED) 31.10.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10222-2:2017 nahrazuje EN 10222-2:1999Zrušená ČSN EN 10222-2:2018 nahrazuje ČSN EN 10222-2:2002(Zrušená) Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách 17.11.2017 (PED) 31.10.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10222-3:2017 nahrazuje EN 10222-3:1998Zrušená ČSN EN 10222-3:2018 nahrazuje ČSN EN 10222-3:2000(Zrušená) Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách 17.11.2017 (PED) 31.10.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10222-4:2017 nahrazuje EN 10222-4:1998Zrušená ČSN EN 10222-4:2018 nahrazuje ČSN EN 10222-4:2000Změna A1 - 01.03(Zrušená) Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu 17.11.2017 (PED) 31.10.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10222-5:2017 nahrazuje EN 10222-5:1999Zrušená ČSN EN 10222-5:2018Oprava 1-11.20 nahrazuje ČSN EN 10222-5:2002(Zrušená) Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli 17.11.2017 (PED) 31.10.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10272:2016 nahrazuje EN 10272:2007Zrušená ČSN EN 10272:2017 nahrazuje ČSN EN 10272:2008(Zrušená) Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové účely 17.11.2017 (PED) 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 10273:2016 nahrazuje EN 10273:2007Zrušená ČSN EN 10273:2017 nahrazuje ČSN EN 10273:2008(Zrušená) Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely 17.11.2017 (PED) 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN ISO 10328:2016 nahrazuje EN ISO 10328:2006Zrušená ČSN EN ISO 10328:2017 nahrazuje ČSN EN ISO 10328:2007(Zrušená) Protetika - Zkoušení konstrukce protéz dolních končetin - Požadavky a zkušební metody 17.11.2017 (MDD) 30.06.2018 (MDD) (EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z.
EN ISO 11137-1:2015 nahrazuje EN ISO 11137-1:2006Zrušená ČSN EN ISO 11137-1:2016 nahrazuje ČSN EN ISO 11137-1:2007Změna A1-3.14(Zrušená) Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky 13.05.2016 (AIMD) 13.05.2016 (MDD) 17.11.2017 (IVDD) 19.07.2021 (MDR) 20.07.2021 (IVDR) 30.06.2016 (AIMD) 30.09.2021 (MDD) 30.06.2016 (IVDD) (EU)2020/438 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/611 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/2
(EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
(EU)2020/439 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/609 (hEN 15. 4.2021)
2017/C/389/4
(EU)2021/1182 (hEN 19. 7. 2021) (EU)2021/1195 (hEN 20. 7. 2021)
55/2015 Sb. 167/2020 Z.z. 90/385/EHS 93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z. 98/79/ES 569/2001 Z.z. 56/2015 Sb. (EU)2017/745 (EU)2017/746
A2:2019     19.07.2021 (MDR) 20.07.2021 (IVDR) 25.03.2020 (MDD) 25.03.2020 (IVDD) 30.09.2021 (IVDD)    
EN 12101-3:2015 nahrazuje EN 12101-3:2002Zrušená ČSN EN 12101-3 ed. 2:2017 nahrazuje ČSN EN 12101-3:2003Změna Z1-2.16Oprava 1-1.06(Zrušená) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla 08.04.2016 (CPR) 08.04.2017 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 12178:2016 nahrazuje EN 12178:2003Zrušená ČSN EN 12178:2017 nahrazuje ČSN EN 12178:2004(Zrušená) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení 17.11.2017 (PED) 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 13107:2015 nahrazuje EN 13107:2004Zrušená ČSN EN 13107:2016Oprava 1-12.16 nahrazuje ČSN EN 13107:2005(Zrušená) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty 21.04.2018 (CAB) 19.05.2016 (CAB) 19.05.2016 (CAB) 2018/C/114/3


2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 20. 11. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
AC:2016        
EN 13249:2000 Zrušená ČSN EN 13249:2001Změna A1-10.05Změna Z1-9.14Oprava 1-6.06(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13249+A1:2015Změna Z1-2.17Změna Z2-7.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13249:2017(Souběžná platnost) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek); 01.10.2001 (CPR) 01.10.2002 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
A1:2005     01.11.2005 (CPR) 01.11.2006 (CPR)    
EN 13256:2016 nahrazuje EN 13256:2014+A1:2015Zrušená EN 13256:2000Zrušená ČSN EN 13256:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13256+A1:2015Změna Z1-2.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13256:2001Změna A1-10.05Oprava 1-1.04Oprava 2-7.06Změna Z1-9.14(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13257:2016 nahrazuje EN 13257:2014+A1:2015Zrušená EN 13257:2000Zrušená ČSN EN 13257:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13257+A1:2015Změna Z1-2.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13257:2001Změna A1-10.05Oprava 1-1.04Oprava 2-3.06Oprava 3-7.06Změna Z1-9.14(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13265:2016 nahrazuje EN 13265:2014+A1:2015Zrušená EN 13265:2000Zrušená ČSN EN 13265:2017(Souběžná platnost) platí souběžně s ČSN EN 13265+A1:2016Změna Z1-2.17(Zatím neharmonizovaná) ČSN EN 13265:2001Oprava 3-7.06Změna A1-10.05Oprava 1-1.04Změna Z1-7.14Oprava 2-3.06(Zrušená) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů 10.03.2017 (CPR) 10.03.2018 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 13445-2:2014 ČSN EN 13445-2:2019Změna A1-4.19Změna A2-4.19Změna A3-4.19 Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály 14.09.2018 (PED) 30.11.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2016        
A2:2018        
A3:2018        
EN 13480-1:2017 nahrazuje EN 13480-1:2012Zrušená ČSN EN 13480-1:2018Změna A1-11.19 nahrazuje ČSN EN 13480-1:2013(Zrušená) Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně 17.11.2017 (PED) 15.12.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2019     20.04.2020 (PED) 20.04.2020 (PED)    
EN 13480-2:2017 nahrazuje EN 13480-2:2012Zrušená ČSN EN 13480-2:2018Změna A1-5.19Změna A2-5.19Změna A7-10.20Změna A3-5.19 nahrazuje ČSN EN 13480-2:2013Změna A2-3.17Změna A1-5.14(Zrušená) Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály 17.11.2017 (PED) 15.12.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2018        
A2:2018        
A3:2018        
A7:2020        
EN 13480-3:2017 nahrazuje EN 13480-3:2012Zrušená ČSN EN 13480-3:2018Změna A2-3.21Změna A3-3.21Oprava 1-3.19Změna A1-9.21 nahrazuje ČSN EN 13480-3:2013(Zrušená) Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet 17.11.2017 (PED) 15.12.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A2:2020     10.02.2021 (PED) 10.08.2022 (PED)    
A3:2020     10.02.2021 (PED) 10.08.2022 (PED)    
EN 13480-4:2012 ČSN EN 13480-4:2013Změna A1-5.14Změna A4-12.17Změna A2-5.17Změna A3-5.17(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2013        
A2:2015        
EN 13480-5:2017 nahrazuje EN 13480-5:2012Zrušená ČSN EN 13480-5:2018 Změna A1-10.19Oprava 1-3.19 nahrazuje ČSN EN 13480-5:2013Změna A2-9.17Změna A1-5.14Změna A3-9.17(Zrušená) Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení 17.11.2017 (PED) 15.12.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2019        
EN 13480-6:2017 nahrazuje EN 13480-6:2012Zrušená ČSN EN 13480-6:2018Změna A1-11.19 nahrazuje ČSN EN 13480-6:2013Změna A1-3.17(Zrušená) Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi 17.11.2017 (PED) 15.12.2017 (PED)