Informační systém Uvádění výrobků na trh

Aktualizace | Období : 01.10.2019 - 31.10.2019

Označení harmonizované normy ČSN Český název harmonizované normy Platnost normy jako hEN Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy Zveřejnění názvů hEN v OJ EU Předpisy
EN 13135:2013+A1:2018 nahrazuje EN 13135:2013Zrušená ČSN EN 13135+A1:2019 Jeřáby – Bezpečnost – Návrh – Požadavky na zařízení 19.09.2020 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN ISO 19085-3:2017 ČSN EN ISO 19085-3:2019 Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky 24.10.2019 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
EN 60745-2-21:2009 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 62841-2-21:2019 ČSN EN 60745-2-21:2010Změna A1-9.11Změna Z1-10.19 nahrazuje ČSN EN 62841-2-21:2019(Souběžná platnost) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů 20.07.2011 (MD) 01.12.2013 (MD)
2018/C/092/1
(EU)2019/436 (hEN)
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
změna (EU)2020/480 (hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680
(8. 10. 2019)
změna (EU)2019/1766 (týká se harmonizované normy EN ISO 19085-3:2017)
(EU)2021/377  (hEN 3. 3. 2021)
/ konsolidované znění (EU)2019/436
(2. 4. 2020) bez změny (EU)2021/377
Seznam hEN k MD (k 3. 3. 2021, z webu EK, není právně závazný)

2006/42/ES 176/2008 Sb. 436/2008 Z.z.
A1:2010
IEC 60745-2-21:2002/A1:2008
       
EN 71-3:2013+A3:2018 Zrušená je nahrazena EN 71-3:2013+A1:2014Zrušená EN 71-3:2019 ČSN EN 71-3 + A3:2018(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 71-3:2019ČSN EN 71-3 + A1:2015(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků 10.08.2018 (TOYS) 28.02.2019 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 71-3:2019 nahrazuje EN 71-3:2013+A3:2018Zrušená ČSN EN 71-3:2019 nahrazuje ČSN EN 71-3 + A3:2018(Zrušená) Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků 15.04.2020 (TOYS) 2018/C/282/2
(EU)2021/867 (hEN 31. 5. 2021)
(EU)2019/1728 (hEN 16. 10. 2019)
Seznam hEN k TOYS (k 31. 5. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2009/48/ES 86/2011 Sb. 78/2012 Z.z.
EN 1252-2:2001 Zrušená je nahrazena EN ISO 21028-2:2018 ČSN EN 1252-2:2001(Zrušená) je nahrazena ČSN EN ISO 21028-2:2018 Kryogenické nádoby - Materiály - Část 2: Požadavky na houževnatost při teplotách mezi -80 °C a -20 °C 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 1562:2012 Zrušená je nahrazena EN 1562:2019 ČSN EN 1562:2012(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 1562:2019 Slévárenství - Temperované litiny 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 1562:2019 nahrazuje EN 1562:2012Zrušená ČSN EN 1562:2019 nahrazuje ČSN EN 1562:2012(Zrušená) Slévárenství - Temperované litiny 30.03.2020 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 1563:2011 Zrušená je nahrazena EN 1563:2018 ČSN EN 1563:2012(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 1563:2019 Slévárenství - Litina s kuličkovým grafitem 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 1563:2018 nahrazuje EN 1563:2011Zrušená ČSN EN 1563:2019 nahrazuje ČSN EN 1563:2012(Zrušená) Slévárenství - Litina s kuličkovým grafitem 30.03.2020 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN ISO 4126-2:2019 ČSN EN ISO 4126-2:2020 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN ISO 4210-2:2015 nahrazuje EN ISO 4210-2:2014Zrušená ČSN EN ISO 4210-2:2018 nahrazuje ČSN EN ISO 4210-2:2015(Zrušená) Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 4210-6:2015 nahrazuje EN ISO 4210-6:2014Zrušená ČSN EN ISO 4210-6:2016 nahrazuje ČSN EN ISO 4210-6:2015(Zrušená) Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN ISO 10819:2013 nahrazuje EN ISO 10819:1996Zrušená ČSN EN ISO 10819:2014Změna A1-10.19 Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky 21.04.2018 (PPE) 13.12.2013 (PPE) 13.12.2013 (PPE)

2018/C/113/3
2018/C/282/1
(EU)2019/1217

2018/C/209/3 ve znění opravy č. 2018/C/222/14 z 26. 6. 2018
(EU)2020/668 (hEN 19. 5. 2020) ve znění změn: (EU)2021/395 (hEN 5. 3. 2021), (EU)2021/1201 (hEN 21. 7. 2021)
Seznam hEN k PPE (k 22. 7. 2021, z webu EK, není právně závazný)
89/686/EHS 21/2003 Sb. 35/2008 Z.z. (EU)2016/425
A1:2019     19.05.2020 (PPE) 19.11.2021 (PPE)    
EN ISO 11243:2016 nahrazuje EN 14872:2006Zrušená ČSN EN ISO 11243:2020 nahrazuje ČSN EN 14872:2006(Zrušená) Jízdní kola - Zavazadlové nosiče pro jízdní kola - Požadavky a zkušební metody 10.10.2019 (GPSD)

mandátové normy:
2017/C/267/3


(EU)2019/1698 ve znění změny (EU)2020/1808
Seznam mandátových norem k GPSD (k 1. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)

2001/95/ES 102/2001 Sb. 250/2007 Z.z.
EN 12516-1:2014 Zrušená je nahrazena EN 12516-1 + A1:2018 ČSN EN 12516-1:2015(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 12516-1+A1:2019 Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 12516-1 + A1:2018 nahrazuje EN 12516-1:2014Zrušená ČSN EN 12516-1+A1:2019 nahrazuje ČSN EN 12516-1:2015(Zrušená) Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur 30.03.2020 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 12516-4:2014 Zrušená je nahrazena EN 12516-4 + A1:2018 ČSN EN 12516-4:2015(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 12516-4 + A1:2019 Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel 12.08.2016 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 12516-4 + A1:2018 nahrazuje EN 12516-4:2014Zrušená ČSN EN 12516-4 + A1:2019 nahrazuje ČSN EN 12516-4:2015(Zrušená) Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel 30.03.2020 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 13136:2013 Zrušená je nahrazena EN 13136 + A1:2018 ČSN EN 13136:2014(Zrušená) je nahrazena ČSN EN 13136+A1:2019 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy 12.08.2016 (PED) 12.09.2014 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 13136 + A1:2018 nahrazuje EN 13136:2013Zrušená ČSN EN 13136+A1:2019 nahrazuje ČSN EN 13136:2014(Zrušená) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy 30.03.2020 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN 13445-2:2014 ČSN EN 13445-2:2019Změna A1-4.19Změna A2-4.19Změna A3-4.19 Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály 14.09.2018 (PED) 30.11.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2016        
A2:2018        
A3:2018        
EN 13445-3:2014 ČSN EN 13445-3:2018Změna A8-12.19Změna A2-4.18Změna A6-10.19 Změna A3-8.18Změna A1-4.18Změna A4-12.18 Změna A5-6.19Změna A7-12.19 Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet 14.09.2018 (PED) 14.09.2018 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2015        
A2:2016        
A3:2017        
A4:2018        
A5:2018        
A6:2019        
A7:2019        
A8:2019        
EN 13480-5:2017 nahrazuje EN 13480-5:2012Zrušená ČSN EN 13480-5:2018 Změna A1-10.19Oprava 1-3.19 nahrazuje ČSN EN 13480-5:2013Změna A2-9.17Změna A1-5.14Změna A3-9.17(Zrušená) Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení 17.11.2017 (PED) 15.12.2017 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
A1:2019        
EN ISO 13485:2016 nahrazuje EN ISO 13485:2012Zrušená ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016Oprava 1-7.17 nahrazuje ČSN EN ISO 13485:2012Oprava 1-1.13Oprava 2-1.13Změna Z1-12.16(Zrušená) Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů 17.11.2017 (AIMD) 17.11.2017 (MDD) 17.11.2017 (IVDD) 31.03.2019 (AIMD) 31.03.2019 (MDD) 31.03.2019 (IVDD) (EU)2020/438 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/611 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/2
(EU)2020/437 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/610 (hEN 15. 4. 2021)
2017/C/389/3
(EU)2020/439 (hEN 25. 3. 2020) ve znění změny (EU)2021/609 (hEN 15. 4.2021)
2017/C/389/4
55/2015 Sb. 167/2020 Z.z. 90/385/EHS 93/42/EHS 54/2015 Sb. 166/2020 Z.z. 98/79/ES 569/2001 Z.z. 56/2015 Sb.
AC:2016        
AC:2018     25.03.2020 (AIMD) 25.03.2020 (MDD) 25.03.2020 (IVDD) 30.09.2021 (AIMD) 30.09.2021 (MDD) 30.09.2021 (IVDD)    
EN 13796-1:2017 nahrazuje EN 13796-1:2005Zrušená ČSN EN 13796-1:2019 nahrazuje ČSN EN 13796-1:2006(Zrušená) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy 21.04.2018 (CAB) 31.03.2018 (CAB) 31.03.2018 (CAB) 2018/C/114/3


2018/C/114/4
(EU)2019/1923 (hEN 19. 11. 2019)
Seznam hEN k CAB (k 20. 11. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2000/9/ES 70/2002 Sb. 183/2002 Z.z. (EU)2016/424
EN ISO 14044:2006 ČSN EN ISO 14044:2006Změna A1-9.18Změna A2-5.21 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice 15.06.2018 (NLF, EMAS) 31.12.2020 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
A1:2018        
A1:2018 (new)        
A1:2018        
EN 15102:2007+A1:2011 Zrušená (zatím harmonizovaná) je nahrazena EN 15102:2019Zatím neharmonizovaná ČSN EN 15102+A1:2012(Zrušená (zatím harmonizovaná)) je nahrazena ČSN EN 15102:2019 (Zatím neharmonizovaná) Dekorační tapety - Forma rolí a desek; 01.07.2012 (CPR) 01.07.2012 (CPR) 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN 15102:2019 Zatím neharmonizovaná nahrazuje EN 15102:2007+A1:2011Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN 15102:2019 (Zatím neharmonizovaná) nahrazuje ČSN EN 15102+A1:2012(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Dekorační tapety - Forma rolí 2018/C/092/6 (hEN)
(EU)2019/451 (hEN) + oprava
Seznam všech hEN k CPR (k 20. 12. 2019, z webu EK, není právně závazný)
2018/C/417/7 ( EAD 16. 11. 2018)
(EU)2019/450
(EAD 20. 3. 2019) ve znění změny (EU)2020/1574 (EAD 29. 10. 2020) a změny (EU)2021/1183 (EAD 19. 7. 2021)
(EU)2019/896 (EAD 29. 5. 2019)
(EU)2020/962 (EAD 3. 7. 2020)


305/2011
EN ISO 15494:2018 ČSN EN ISO 15494:2019Změna A1-7.21 Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)
2014/68/EU 219/2016 Sb. 1/2016 Z.z.
EN ISO 19011:2018 nahrazuje EN ISO 19011:2011Zrušená (zatím harmonizovaná) ČSN EN ISO 19011:2019 nahrazuje ČSN EN ISO 19011:2012(Zrušená (zatím harmonizovaná)) Směrnice pro auditování systémů managementu 01.01.2021 (NLF, EMAS) 2018/C/209/2
(EU)2019/1729 (hEN 16. 10. 2019)
(EU)2020/1835 (hEN 4. 12. 2020)
Seznam všech hEN k NLF, EMAS (k 4. 12. 2020, z webu EK, není právně závazný)
765/2008 768/2008/ES 1221/2009
EN ISO 21028-2:2018 nahrazuje EN 1252-2:2001Zrušená ČSN EN ISO 21028-2:2018 nahrazuje ČSN EN 1252-2:2001(Zrušená) Kryogenické nádoby - Požadavky na houževnatost materiálů při kryogenických teplotách - Teploty mezi -80 °C a -20 °C 30.03.2020 (PED) 2018/C/326/3(hEN)
2016/C/447/6 (EAM)
2018/C/400/8 (EAM)
(EU)2019/1616 (hEN 30. 9. 2019) ve znění změn:
(EU)2020/542 (hEN 20. 4. 2020),
(EU)2021/157 (hEN 10. 2. 2021)
(EU)2019/1616 (konsolidovaný text včetně změny (EU)2021/157)
Seznam hEN k PED (k 10. 2. 2021, z webu EK, není právně závazný)