Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 50001 - Vrcholové vedení (4.2.1)

ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 50001 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2012-01-01
Třidící znak: 011501
Obor: Management hospodaření s energií
ICS:
  • 27.010 - Technika energie a přenosu tepla obecně
Stav: Neplatná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

4.2.1 Vrcholové vedení (4.2.1)

Vrcholové vedení musí prokazovat svou angažovanost v podpoře EnMS a neustálého zlepšování jeho efektivnosti prostřednictvím:

určování, vytváření, zavádění a udržování energetické politiky;

jmenování představitele vedení a schvalování jmenování týmu managementu hospodaření s energií;

poskytování zdrojů potřebných pro vytváření, zavedení, udržování a zlepšování EnMS a výsledné energetické náročnosti;

POZNÁMKA Zdroje zahrnují lidské zdroje, specializované dovednosti, technologie a finanční zdroje.

identifikování předmětu a hranic oblastí řešených EnMS;

komunikování o významu managementu hospodaření s energií s lidmi uvnitř organizace;

zajišťování vytváření energetických cílů a cílových hodnot;

zajišťování vhodnosti EnPI vzhledem k organizaci;

zvažování energetické náročnosti při dlouhodobém plánování;

zajišťování měření výsledků a podávání zpráv o nich ve stanovených intervalech;

provádění přezkoumání systému managementu.

4.2.1 Top management (4.2.1)

Top management shall demonstrate its commitment to support the EnMS and to continually improve its effectiveness by:

defining, establishing, implementing and maintaining an energy policy;

appointing a management representative and approving the formation of an energy management team;

providing the resources needed to establish, implement, maintain and improve the EnMS and the resulting energy performance;

NOTE Resources include human resources, specialized skills, technology and financial resources.

identifying the scope and boundaries to be addressed by the EnMS;

communicating the importance of energy management to those in the organization;

ensuring that energy objectives and targets are established;

ensuring that EnPIs are appropriate to the organization;

considering energy performance in long-term planning;

ensuring that results are measured and reported at determined intervals;

conducting management reviews.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím