Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 50001 - Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti

ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 50001 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2012-01-01
Třidící znak: 011501
Obor: Management hospodaření s energií
ICS:
  • 27.010 - Technika energie a přenosu tepla obecně
Stav: Neplatná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

4.5.2 Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti

Organizace musí zajišťovat, že jakákoli osoba pracující jejím jménem a mající vliv na významná užití energie je kompetentní na základě vhodného vzdělávání, výcviku, dovedností a zkušeností. Organizace musí identifikovat potřeby výcviku v souvislosti s řízením svých významných užití energie a provozu EnMS. Organizace musí poskytovat výcvik nebo provádět jiná opatření pro splnění těchto potřeb.

Musí být udržovány vhodné záznamy.

Organizace musí zajišťovat, že si je jakákoli osoba pracující jejím jménem vědoma:

významu shody s energetickou politikou, postupy a požadavky EnMS;

svých rolí, odpovědností a pravomocí v rámci plnění požadavků EnMS;

přínosů snížené energetické náročnosti;

existujícího nebo potenciálního dopadu činností na užití a spotřebu energie a chování přispívajícího k dosahování energetických cílů a cílových hodnot a potenciálních dopadů nedodržení specifikovaných postupů.

4.5.2 Competence, training and awareness

The organization shall ensure that any person(s) working for or on its behalf, related to significant energy uses, are competent on the basis of appropriate education, training, skills or experience. The organization shall identify training needs associated with the control of its significant energy uses and the operation of its EnMS. The organization shall provide training or take other actions to meet these needs.

Appropriate records shall be maintained.

The organization shall ensure that any person(s) working for or on its behalf are aware of:

the importance of conformity with the energy policy, procedures and the requirements of the EnMS;

their roles, responsibilities and authorities in achieving the requirements of the EnMS;

the benefits of improved energy performance;

the impact, actual or potential, with respect to energy use and consumption, of their activities and how their activities and behaviour contribute to the achievement of energy objectives and targets, and the potential consequences of departure from specified procedures.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím