Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 50001 - Interní audit EnMS

ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 50001 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2012-01-01
Třidící znak: 011501
Obor: Management hospodaření s energií
ICS:
  • 27.010 - Technika energie a přenosu tepla obecně
Stav: Neplatná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

4.6.3 Interní audit EnMS

Organizace musí v plánovaných intervalech provádět interní audity, aby bylo zajištěno, že EnMS:

je v souladu s plánovanými opatřeními managementu hospodaření s energií, včetně požadavků této mezinárodní normy;

je v souladu se stanovenými energetickými cíli a cílovými hodnotami;

je efektivně zaveden a udržován a snižuje energetickou náročnost.

Musí být vytvořen plán a časový rozvrh auditu s přihlédnutím ke stavu a významu auditovaných procesů a oblastí a výsledkům předchozích auditů.

Výběr auditorů a způsob provádění auditů musí zajistit objektivitu a nestrannost procesu auditu.

Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích auditu. O výsledcích auditu musí být podávány zprávy vrcholovému vedení.

4.6.3 Internal audit of the EnMS

The organization shall conduct internal audits at planned intervals to ensure that the EnMS:

conforms to planned arrangements for energy management including the requirements of this International Standard;

conforms with the energy objectives and targets established;

is effectively implemented and maintained, and improves energy performance.

An audit plan and schedule shall be developed taking into consideration the status and importance of the processes and areas to be audited as well as the results of previous audits.

The selection of auditors and conduct of audits shall ensure objectivity and impartiality of the audit process.

Records of the audit results shall be maintained and reported to top management.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím