Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 50001 - Přezkoumání spotřeby energie (4.4.3)

ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 50001 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2012-01-01
Třidící znak: 011501
Obor: Management hospodaření s energií
ICS:
  • 27.010 - Technika energie a přenosu tepla obecně
Stav: Neplatná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

4.4.3 Přezkoumání spotřeby energie (4.4.3)

Organizace musí provádět, zaznamenávat a udržovat záznamy o přezkoumání spotřeby energie. Metodika a kritéria pro provádění přezkoumání spotřeby energie musí být dokumentována. Aby umožnila provádění přezkoumání spotřeby energie, musí organizace

analyzovat užití energie a její spotřebu na základě měření a dalších dat, tj.

identifikovat současné zdroje energie;

hodnotit minulé a současné užití energie a její spotřebu;

na základě analyzování užití a spotřeby energie identifikovat oblasti významného užití energie, tj.

identifikovat zařízení, vybavení, systémy, procesy a pracovníky vykonávající činnosti pro organizaci nebo jejím jménem, kteří významným způsobem ovlivňují užití a spotřebu energie;

identifikovat další významné proměnné ovlivňující významné užití energie;

určovat současnou energetickou náročnost zařízení, vybavení, systémů a procesů týkajících se identifikovaných významných užití energie;

odhadovat budoucí užití a spotřebu energie;

identifikovat, stanovit priority a zaznamenávat příležitosti pro snižování energetické náročnosti.

POZNÁMKA Příležitosti se mohou týkat potenciálních zdrojů energie, využití obnovitelné energie nebo jiných alternativních zdrojů energie, jako je odpadní energie.

Přezkoumání spotřeby energie musí být aktualizováno ve stanovených intervalech a v odezvě na zásadní změny zařízení, vybavení, systémů nebo procesů.

4.4.3 Energy review (4.4.3)

The organization shall develop, record, and maintain an energy review. The methodology and criteria used to develop the energy review shall be documented. To develop the energy review, the organization shall:

analyse energy use and consumption based on measurement and other data, i.e.

identify current energy sources;

evaluate past and present energy use and consumption;

based on the analysis of energy use and consumption, identify the areas of significant energy use, i.e.

identify the facilities, equipment, systems, processes and personnel working for, or on behalf of, the organization that significantly affect energy use and consumption;

identify other relevant variables affecting significant energy uses;

determine the current energy performance of facilities, equipment, systems and processes related to identified significant energy uses;

estimate future energy use and consumption;

identify, prioritize and record opportunities for improving energy performance.

NOTE Opportunities can relate to potential sources of energy, use of renewable energy, or other alternative energy sources, such as waste energy.

The energy review shall be updated at defined intervals, as well as in response to major changes in facilities, equipment, systems, or processes.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím