Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 50001 - Energetické cíle, cílové hodnoty a akční plány managementu hospodaření s energií

ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 50001 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2012-01-01
Třidící znak: 011501
Obor: Management hospodaření s energií
ICS:
  • 27.010 - Technika energie a přenosu tepla obecně
Stav: Neplatná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

4.4.6 Energetické cíle, cílové hodnoty a akční plány managementu hospodaření s energií

Organizace musí vytvářet, zavádět a udržovat dokumentované energetické cíle a cílové hodnoty u relevantních funkcí, úrovní, procesů nebo zařízení uvnitř organizace. Pro dosahování cílů a cílových hodnot musí být vytvořeny časové rámce.

Cíle a cílové hodnoty musí být v souladu s energetickou politikou. Cílové hodnoty musí být v souladu s cíli.

Při stanovování a přezkoumávání cílů musí organizace brát v úvahu právní a další požadavky, významná užití energie a příležitosti ke snižování energetické náročnosti identifikované přezkoumáním spotřeby energie. Musí také brát v úvahu finanční, provozní a obchodní podmínky, technologické možnosti a názory zainteresovaných stran.

Organizace musí vytvářet, zavádět a udržovat akční plány pro dosahování svých cílů a cílových hodnot. Akční plány musí zahrnovat:

přiřazení odpovědností;

prostředky a časové rámce, v nichž má být jednotlivých cílových hodnot dosaženo;

stanovení metod ověřování snižování energetické náročnosti;

stanovení metod ověřování výsledků.

Akční plány musí být dokumentované a v pravidelných intervalech aktualizované.

4.4.6 Energy objectives, energy targets and energy management action plans

The organization shall establish, implement and maintain documented energy objectives and targets at the relevant functions, levels, processes or facilities within the organization. Time frames shall be established for achievement of the objectives and targets.

The objectives and targets shall be consistent with the energy policy. Targets shall be consistent with the objectives.

When establishing and reviewing objectives and targets, the organization shall take into account legal requirements and other requirements, significant energy uses and opportunities to improve energy performance, as identified in the energy review. It shall also consider its financial, operational and business conditions, technological options and the views of interested parties.

The organization shall establish, implement and maintain action plans for achieving its objectives and targets. The action plans shall include:

designation of responsibility;

the means and time frame by which individual targets are to be achieved;

a statement of the method by which an improvement in energy performance shall be verified;

a statement of the method of verifying the results.

The action plans shall be documented, and updated at defined intervals.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím