Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 50001 - Řízení provozu

ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 50001 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2012-01-01
Třidící znak: 011501
Obor: Management hospodaření s energií
ICS:
  • 27.010 - Technika energie a přenosu tepla obecně
Stav: Neplatná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

4.5.5 Řízení provozu

Organizace musí identifikovat a plánovat provozní činnosti a činnosti údržby, které mají vztah k významným užitím energie a které jsou v souladu s energetickou politikou, cíli, cílovými hodnotami a akčními plány, aby bylo zajištěno, že jsou prováděny za specifikovaných podmínek. Toho lze dosáhnout prostřednictvím:

vytvoření a stanovování kritérií pro provozování a udržování efektivního užití energie tam, kde by jejich absence mohla vést k významné odchylce od efektivní energetické náročnosti;

provozování a údržby zařízení, procesů, systémů a vybavení v souladu s provozními kritérii;

vhodného způsobu komunikace provozního řízení pracovníků pracujících pro organizaci nebo jednajících jejím jménem.

POZNÁMKA Při plánování pro případ nepředvídatelných nebo havarijních situací nebo potenciálních havárií, včetně poskytování vybavení pro jejich zvládání, může organizace při stanovování způsobu reakce na tyto situace brát v úvahu energetickou náročnost.

4.5.5 Operational control

The organization shall identify and plan those operations and maintenance activities which are related to its significant energy uses and that are consistent with its energy policy, objectives, targets and action plans, in order to ensure that they are carried out under specified conditions, by means of the following:

establishing and setting criteria for the effective operation and maintenance of significant energy uses, where their absence could lead to a significant deviation from effective energy performance;

operating and maintaining facilities, processes, systems and equipment, in accordance with operational criteria;

appropriate communication of the operational controls to personnel working for, or on behalf of, the organization.

NOTE When planning for contingency or emergency situations or potential disasters, including procuring equipment, an organization may choose to include energy performance in determining how it will react to these situations.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím