Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 50001 - Energetická politika (4.3)

ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 50001 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2012-01-01
Třidící znak: 011501
Obor: Management hospodaření s energií
ICS:
  • 27.010 - Technika energie a přenosu tepla obecně
Stav: Neplatná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

4.3 Energetická politika (4.3)

Energetická politika musí stanovovat závazek organizace dosahovat snižování energetické náročnosti. Energetickou politiku musí stanovovat vrcholové vedení a musí zajišťovat, že:

je vhodná vzhledem k povaze a rozsahu užití a spotřeby energie organizace;

obsahuje závazek k neustálému snižování energetické náročnosti;

obsahuje závazek zajišťovat dostupnost informací a zdrojů nezbytných k dosahování cílů a cílových hodnot;

obsahuje závazek být v souladu s příslušnými právními požadavky a dalšími požadavky, ke kterým se organizace zavazuje ve vztahu k užití a spotřebě energie a energetické účinnosti;

poskytuje rámec pro stanovování a přezkoumávání energetických cílů a cílových hodnot;

podporuje nákup energeticky úsporných produktů a služeb a návrhy na snižování energetické náročnosti;

je dokumentovaná a komunikována na všech úrovních organizace;

je pravidelně přezkoumávaná a případně aktualizovaná.

4.3 Energy policy (4.3)

The energy policy shall state the organization's commitment to achieving energy performance improvement. Top management shall define the energy policy and ensure that it:

is appropriate to the nature and scale of the organization's energy use and consumption;

includes a commitment to continual improvement in energy performance;

includes a commitment to ensure the availability of information and of necessary resources to achieve objectives and targets;

includes a commitment to comply with applicable legal requirements and other requirements to which the organization subscribes related to its energy use, consumption and efficiency;

provides the framework for setting and reviewing energy objectives and targets;

supports the purchase of energy-efficient products and services, and design for energy performance improvement;

is documented and communicated at all levels within the organization;

is regularly reviewed, and updated as necessary.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím