Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 50001 - Představitel vedení

ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 50001 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2012-01-01
Třidící znak: 011501
Obor: Management hospodaření s energií
ICS:
  • 27.010 - Technika energie a přenosu tepla obecně
Stav: Neplatná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

4.2.2 Představitel vedení

Vrcholové vedení musí jmenovat představitele vedení s dostatečnými dovednostmi a kompetencemi, který bude mít, bez ohledu na jeho další odpovědnosti, odpovědnost a pravomoc potřebnou pro:

zajišťování, že je EnMS vytvářen, zaveden, udržován a neustále zlepšován v souladu s touto mezinárodní normou;

identifikování osob (po schválení příslušnou úrovní managementu organizace), které s ním budou pracovat na podporování činností managementu hospodaření s energií;

podávání zpráv o energetické náročnosti vrcholovému vedení;

podávání zpráv o výkonnosti EnMS vrcholovému vedení;

zajišťování, aby plánování činností managementu hospodaření s energií podporovalo energetickou politiku organizace;

určování a sdělování odpovědností a pravomocí umožňujících efektivní management hospodaření s energií;

stanovování kritérií a metod potřebných pro zajištění toho, že je provoz a řízení EnMS efektivní;

podporování vědomí závažnosti energetické politiky a cílů na všech úrovních organizace.

4.2.2 Management representative

Top management shall appoint a management representative(s) with appropriate skills and competence, who, irrespective of other responsibilities, has the responsibility and authority to:

ensure the EnMS is established, implemented, maintained, and continually improved in accordance with this International Standard;

identify person(s), authorized by an appropriate level of management, to work with the management representative in support of energy management activities;

report to top management on energy performance;

report to top management on the performance of the EnMS;

ensure that the planning of energy management activities is designed to support the organization's energy policy;

define and communicate responsibilities and authorities in order to facilitate effective energy management;

determine criteria and methods needed to ensure that both the operation and control of the EnMS are effective;

promote awareness of the energy policy and objectives at all levels of the organization.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím