Informační systém Uvádění výrobků na trh
Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN ISO 50001 - Monitorování, měření a analýza

ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

Stáhnout normu: ČSN EN ISO 50001 (Zobrazit podrobnosti)
Datum vydání/vložení: 2012-01-01
Třidící znak: 011501
Obor: Management hospodaření s energií
ICS:
  • 27.010 - Technika energie a přenosu tepla obecně
Stav: Neplatná
Terminologie normy
Nahlásit chybu

4.6.1 Monitorování, měření a analýza

Organizace musí zajišťovat, že jsou v plánovaných intervalech monitorovány, měřeny a analyzovány klíčové charakteristiky součástí provozu, které určují energetickou náročnost. Klíčové charakteristiky musí minimálně zahrnovat:

významná užití energie a další výstupy z přezkoumání spotřeby energie;

relevantní proměnné týkající se významných užití energie;

EnPI;

efektivnost akčních plánů při dosahování cílů a cílových hodnot;

srovnání skutečné spotřeby energie se spotřebou očekávanou.

Výsledky monitorování a měření klíčových charakteristik musí být zaznamenávány.

Musí být stanoven a zaveden plán měření spotřeby energie, který je přiměřený velikosti a složitosti organizace a jejímu monitorovacímu a měřicímu vybavení.

POZNÁMKA Měření může probíhat různě, od měřidel spotřeby u malých organizací, po komplexní monitorovací a měřicí systémy propojené se softwarovými aplikacemi schopnými konsolidovat data a provádět automatické analýzy. Je na organizaci, aby si stanovila způsoby a metody měření.

Organizace musí stanovit a pravidelně přezkoumávat své potřeby v oblasti měření. Organizace musí zajistit, aby vybavení využívané pro monitorování a měření klíčových charakteristik poskytovalo přesná a porovnatelná data. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o kalibraci nebo jiných způsobech zajišťování přesnosti a opakovatelnosti.

Organizace musí zkoumat významné odchylky v energetické náročnosti a reagovat na ně.

Musí být udržovány výsledky těchto činností.

4.6.1 Monitoring, measurement and analysis

The organization shall ensure that the key characteristics of its operations that determine energy performance are monitored, measured and analysed at planned intervals. Key characteristics shall include at a minimum:

significant energy uses and other outputs of the energy review;

the relevant variables related to significant energy uses;

EnPIs;

the effectiveness of the action plans in achieving objectives and targets;

evaluation of actual versus expected energy consumption.

The results from monitoring and measurement of the key characteristics shall be recorded.

An energy measurement plan, appropriate to the size and complexity of the organization and its monitoring and measurement equipment, shall be defined and implemented.

NOTE Measurement can range from only utility meters for small organizations up to complete monitoring and measurement systems connected to a software application capable of consolidating data and delivering automatic analysis. It is up to the organization to determine the means and methods of measurement.

The organization shall define and periodically review its measurement needs. The organization shall ensure that the equipment used in monitoring and measurement of key characteristics provides data which are accurate and repeatable. Records of calibration and other means of establishing accuracy and repeatability shall be maintained.

The organization shall investigate and respond to significant deviations in energy performance.

Results of these activities shall be maintained.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím