Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy v srpnu 2016

Harmonizované normy v srpnu 2016

V Úředním věstníku EU byly v srpnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

  • sdělení Komise 2016/C 293/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh;
  • sdělení Komise 2016/C 293/02 v rámci provádění směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES;
  • sdělení Komise 2016/C 293/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility;
  • sdělení Komise 2016/C 293/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu;
  • sdělení Komise 2016/C 293/05 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy;
  • sdělení Komise 2016/C 293/06 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009.