Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Dětské zádržné systémy

Dětské zádržné systémy

Dne 30.9.2016 byl uveřejněn ve Věstníku EU Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 44 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech („dětské zádržné systémy“) [2016/1722], který zahrnuje veškerá platná znění až po doplněk 10 k sérii změn 04 - datum vstupu v platnost 18.6.2016.
POZNÁMKA: Pouze původní texty EHK OSN mají podle mezinárodního veřejného práva právní účinek. Status a datum vstupu tohoto předpisu v platnost je třeba ověřit v nejnovější verzi dokumentu EHK OSN o statusu TRANS/WP.29/343, který je k dispozici na internetové adrese: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html