Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy v listopadu 2016

Harmonizované normy v listopadu 2016

V Úředním věstníku EU byly v listopadu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

  • sdělení Komise 2016/C 460/01 v rámci provádění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu;
  • sdělení Komise 2016/C 460/02 v rámci provádění nařízení Komise (EU) č. 932/2012, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign bubnových sušiček pro domácnost, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost;
  • sdělení Komise 2016/C 460/03 v rámci provádění směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.

Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011:

  • sdělení Komise 2016/C 459/08 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.