Emise hluku (NOI)

Novinky - Emise hluku (NOI)

Novinky - Emise hluku (NOI)

aktualizace 2023-11-24 bez změn aktualizace 2023-10-25 Přehledy vybraných skupin STN pro výrobky z hlediska posuzování emisí hluku vzhledem ke změn...

Posuzování shody výrobků z hlediska emisí hluku

Posuzování shody výrobků z hlediska emisí hluku

Mezi stanovené výrobky definované zákonem č. 22/1997 Sb. zařazených do sektorů z harmonizované oblasti patří zařízení, na která se vztahují technic...

Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska emisí hluku

Právní předpisy ES pro výrobky z hlediska emisí hluku

Označení (aktuální znění) Název 2000/14/ES (aktuální znění) Směrnice Evropského parlamentu a Rady o o sbližování právních předpisů členských států ...

Právní předpisy ČR pro výrobky z hlediska emisí hluku

Právní předpisy ČR pro výrobky z hlediska emisí hluku

Označení Název 9/2002 Sb. (aktuální znění) Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku použití ve venko...

Právní předpisy SR pro výrobky z hlediska emisí hluku

Právní předpisy SR pro výrobky z hlediska emisí hluku

Označení Název 78/2019 Z.z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií ...

Přehledy vybraných skupin CEN/TC pro výrobky z hlediska posuzování emisí hluku

Přehledy vybraných skupin CEN/TC pro výrobky z hlediska posuzování emisí hluku

CEN/TC 98 LIFTING PLATFORMS ZDVIHACÍ PLOŠINY Vydané normy CEN/TC 98 Program CEN/TC 98 CEN/TC 126 ACOUSTIC PROPERTIES OF BUILDING ELEMENTS AND OF BU...

Přehledy vybraných skupin ISO/TC pro výrobky z hlediska posuzování emisí hluku

Přehledy vybraných skupin ISO/TC pro výrobky z hlediska posuzování emisí hluku

TC 23 TRACTORS AND MACHINERY FOR AGRICULTURE AND FORESTRY TRAKTORY A STROJE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Vydané normy ISO/TC 23 Program ISO/TC 23 TC...

Přehledy vybraných skupin ČSN pro výrobky z hlediska posuzování emisí hluku

Přehledy vybraných skupin ČSN pro výrobky z hlediska posuzování emisí hluku

Skupiny ČSN pro výrobky posuzované z hlediska emisí hluku. Aktuální stav všech norem, včetně informací o zrušených normách lze otevírat z níže uvedený...

Přehledy vybraných skupin STN pro výrobky z hlediska posuzování emisí hluku

Přehledy vybraných skupin STN pro výrobky z hlediska posuzování emisí hluku

Přehledy vybraných skupin STN (podle třídicích znaků) pro výrobky z hlediska posuzování emisí hluku. Aktuální stav všech norem, včetně informací o zru...

Další užitečné informace a odkazy

Další užitečné informace a odkazy

Přesměrování na rubriku ÚNMZ pro stanovené výrobky.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím