Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Připravuje se změna směrnice RoHS II

Připravuje se změna směrnice RoHS II

Připravuje se změna směrnice RoHS II (směrnice č. 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních - EEZ). Návrh změny směrnice je uveden v dokumentu COM(2017)38 final a řeší mimo jiné možné problémy, které by mohly nastat po datu 22. červenci 2019:
  • zákaz dodávat na trh EEZ, která nespadala do působnosti předchozí směrnice a která by nebyla v souladu se směrnicí RoHS II
  • zákaz píšťalových varhan vyrobených ze zvláštního typu slitiny na bázi olova
  • zákaz používat kabely a náhradní díly na opravy, opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity skupin EEZ, které se postupně zařazují do působnosti směrnice RoHS II
Návrh změny směrnice RoHS II také upravuje definici nesilničních pojízdných strojů určených výlučně k profesionálnímu použití tak, aby zahrnovala i stroje s trakčním pohonem a kabelovým napájením. Vyjmutím nesilničních pojízdných strojů s trakčním pohonem bude řešena rozdílná  úprava pro nesilniční pojízdné stroje s kabelovým napájením oproti jinak totožným strojům s bateriovým pohonem nebo motorem. Směrnice RoHS II se vztahuje na všechna EEZ uvedená na trh EU vyrobená v EU nebo ve třetích zemích a týká se průmyslových výrobců, dovozců a distributorů EEZ, ale také zákazníků kupujících tato zařízení.