Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Harmonizované normy v červenci 2017

Harmonizované normy v červenci 2017

V Úředním věstníku EU byly v červenci 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie:

  • Sdělení Komise 2017/C 229/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES

Zveřejnění názvů prozatímních metod měření a výpočtů a odkazů na ně pro účely provádění nařízení (EU) 2016/2281, a zejména příloh III and IV uvedeného nařízení:

  • Sdělení Komise 2017/C 229/01 v rámci provádění nařízení Komise (EU) 2016/2281 , kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES , pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vzduchu, chladicích zařízení, vysokoteplotních procesních chladičů a ventilátorových konvektorů.