Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Rozšíření Kandidátského seznamu

Rozšíření Kandidátského seznamu

27. 6. 2018 agentura ECHA (Evropská chemická agentura) rozšířila Kandidátský seznam (KS) o deset SVHC látek (látek vzbuzující velmi vážné obavy), nyní KS obsahuje 191 látek.
Další přidané SVHC látky jsou:
 • oktamethylcyklotetrasiloxan (D4) (EC 209-136-7, CAS 556-67-2) čistící a prací výrobky, kosmetika, výrobky osobní hygieny, lesky a vosky;
 • dicyklohexylftalát DCHP (EC 201-545-9, CAS 84-61-7) v plastisolu a PVC, výroba kaučuků a plastových výrobků,  výroba organických peroxidů
 • dekamethylcyklopentasiloxan (D5) (EC 208-764-9, CAS 541-02-6 ) kosmetika, výrobky osobní hygieny, lesky a vosky, čistící a prací výrobky, ošetřující výrobky pro textil a barvy;
 • dodekamethylcyklohexasiloxan (D6) (EC 208-762-8, CAS 540-97-6) čistící a prací výrobky, kosmetika, výrobky osobní hygieny
 • ethylenediamin (EC 203-468-6, CAS 107-15-3) lepidla, těsnící přípravky, ochranné prostředky, plnivo, tmely, omítky, modelovací hmota, regulátor pH a úprava vody;
 • terfenyl, hydrogenovaný (EC 262-967-7, CAS 61788-32-7) přísada do plastů, rozpouštědlo nátěrů, inkoustů, lepidel a těsnících prostředků; olovo (EC 231-100-4, CAS 7439-92-1) použití v kovech, svařování, pájení kovů, produkty povrchové úprav kovů, polymery a teplonosná media;
 • oktaboritan disodný (EC 234-541-0, CAS 12008-41-2) mrazuvzdorné výrobky, teplonosná media, maziva, prací a čistící prostředky;
 • benzo(g,h,i)perylen (EC 205-883-8, CAS 191-24-2) neregistrovaná látka podle nařízení REACH, normálně nevyráběná látka záměrně, ale dost často vyskytující se jako nečistota v jiných látkách;
 • 1,2-anhydrid benzen-1,2,4-trikarboxylové kyseliny (trimelitanhydridu) (TMA) (EC 209-008-0, CAS552-30-7) senzibilizace dýchacích ces, výroba esterů a polymerů;
 • olovo (EC 231-100-4, CAS 7439-92-1) použití v kovech, svařování, pájení kovů, produkty povrchové úprav kovů, polymery a teplonosná media.

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto látky zahrnuté do KS, musí ECHA podat oznámení do šesti měsíců tj. od data jejího zařazení na Kandidátský seznam, pokud jsou splněny tyto obě podmínky:

 • látka je v předmětu uvedena v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot.,
 • látka je přítomna v těchto předmětech v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce/dovozce/rok.

Výrobci a dovozci předmětů obsahující tyto látky musí také splnit povinnost poskytovat informace o látkách SVHC (článek 33 nařízení REACH).

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím