Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Připravuje se změna zákona o technických požadavcích

Připravuje se změna zákona o technických požadavcích

Připravuje se návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.
Stav: v připomínkovém řízení do 8. 3. 2019

Návrhem tohoto zákona se provádí nutná adaptace legislativy ČR pro zajištění aplikace nařízení EP a Rady (EU)2017/745 o zdravotnických prostředcích a nařízení EP a Rady (EU)2017/746  o diagnostických prostředcích in vitro. Nařízení EP a Rady (EU)2017/745 vstoupí v platnost 26. 5. 2020 a nařízení EP a Rady (EU)2017/746 vstupuje v platnost 26. 5. 2022. Tato adaptace je provedena změnou zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Návrh zákona v novém § 6a také umožní zavést tzv. "sponzorovaný přístup" k technickým normám v případě, že je v právním předpise uveden výlučný odkaz na technickou normu, tato technická norma stává se závaznou a je stanovena povinnost podle této normy postupovat. Návrh právní úpravy však respektuje pravidla evropských a mezinárodních organizacích z ohledem na autorská práva a nezajišťuje veřejnosti zcela bezplatný přístup k technickým normám. Sponzorovaným přístupem je technická norma zakoupena např. státním orgánem. Praktickým příkladem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR , které uzavřelo a Agenturou ČAS smlouvu o přístupu k 8 normám pro oblast elektronické fakturace. Tyto normy jsou k dispozici na webu Agentury ČAS Sponzorovaný přístup k vybraným ČSN. V případě, že by Agentura ČAS byla zrušena, dostupnost závazných technických norem zajistí ÚNMZ.

Návrh zákona také upravuje v § 16 postup akreditačního orgánu při udělování akreditace ve správním řízení.

Návrhem zákona je nově v legislativě ustanoveno vydávání Věstníku ÚNMZ, který je publikační sbírkou v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím