Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Nové pokyny pro řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací „RAPEX“

Nové pokyny pro řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací „RAPEX“

Pokyny pro řízení systému EU pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ jsou v příloze nového prováděcího rozhodnutí Komise č. (EU)2019/417 zaktualizovány a zohledňují nový vývoj, novou terminologii, odkazy a efektivnější postupy oznamování i směrem k navýšení přeshraničního prodeje on-line.
Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2019/417 ruší a nahrazuje rozhodnutí Komise č. 2010/15/EU, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků).
Směrnice č. 2001/95/ES a nařízení č. (ES)765/2008 se vzájemně doplňují a vytváří systém pro zvýšení bezpečnosti nepotravinářských výrobků. Nařízením č. (ES)765/2008 se použití systému RAPEX rozšiřuje i na spotřební výrobky i na profesionální výrobky. Hospodářské subjekty mohou předávat informace o výrobcích představujících riziko prostřednictvím brány pro varování ze strany podniků ohledně bezpečnosti výrobků („Product Safety Business Alert Gateway“) - je nástroj na internetové stránce RAPEX. Hospodářské subjekty by měly uvést podrobný popis rizika, které výrobek představuje, a pro tento účel mohou využít nástroj „RAG“ - Risk Assessment Guidelines - Pokyny pro posuzování rizik. Posouzení rizik by se mělo vždy zabývat celou dobou životností výrobku.
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím