Nacházíte se: Portál ZÁKONY A NORMY»Novinky»Nová klasifikace oxidu titaničitého v nařízení Komise č. (EU)2020/217, upozornění na chyby českého překladu nařízení

Nová klasifikace oxidu titaničitého v nařízení Komise č. (EU)2020/217, upozornění na chyby českého překladu nařízení


Nařízení Komise v přenesené pravomoci  č. (EU)2020/217 mění přílohu VI nařízení CLP (nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008). Nařízení č. (EU)2020/217 aktualizuje nebo ruší harmonizované klasifikace a označení látek; použije se od 1. 10. 2021.

Nově je zde mimo jiné látky zařazena látka oxid titaničitý, který je široce používán v zpracovatelském průmyslu (např. průmysl: chemický, papírenský, farmaceutický, automobilový, nátěrových hmot,..). Oxid titaničitý je klasifikován jako karcinogen kategorie 2 při vdechování. Tato klasifikace se použije jenom u směsí ve formě prášku obsahujícího 1% nebo více částic oxidu titaničitého, který je ve formě částic o aerodynamickém průměru ≤ 10 μm (tzv. respirabilní částice s nízkou rozpustností) nebo je v těchto částicích obsažen.

UPOZORNĚNÍ:  na chyby českého překladu nařízení č. (EU)2020/217 v PŘÍLOZE I u věty EUH212 v oddílu 2.12. Směsi obsahující oxid titaničitý:

  • nesprávně je uvedeno, že se jedná o kapalné směsi, správně jsou pevné směsi
  • termín „liquid mixtures“ je nesprávně přeložen jako kapalné směsi a pak dále v textu jako tekuté směsi, tekutina zahrnuje kapaliny a plyny.
pro srovnání viz anglická verze nařízení č. (EU)2020/217
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím