Právní předpisy ČR o lanových drahách

Označení

Název

(EU(2016/424
(CAB)
Nařízení EP a Rady o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES
// 21. 4. 2018 zrušilo a nahradilo směrnici 2000/9/ES
č. 177/1995 Sb.
znění včetně změny
č. 132/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah
// změna vyhláškou č. 132/2023 Sb. použije se od 1. 7. 2023
č. 173/1995 Sb.
(aktuální znění)
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah
č. 266/1994 Sb.
(aktuální znění)
Zákon o dráhách
/ změna zákonem č. 303/2023 Sb. nastane od 1. 11. 2023
č. 22/1989 Sb.
znění včetně změny vyhláškou
č. 124/2022 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
// změna vyhláškou č. 124/2022 Sb. se použije od 1. 7. 2022
č. 16/2012 Sb.
(aktuální znění)
Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
// změna vyhláškou č. 260/2023 Sb. se použije od 1. 1. 2024
č. 100/1995 Sb.
(aktuální znění)
Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím