Právní předpisy ES pro strojní zařízení


Označení

Název

směrnice
č. 2006/42/ES

(znění bez opravy
z 16. 6. 2020)

Směrnice EP a Rady o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES
// změna č. 2014/33/EU ruší článek 24 týkající se výtahů
// bude 14. 1. 2027 zrušena a nahrazena (EU)2023/1230 ve znění opravy z 4. 7. 2023

(EU)2023/1230
znění včetně
opravy z 4. 7. 2023

Nařízení EP a Rady o strojních zařízeních a o zrušení směrnice EP a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS
// ruší směrnici 2006/42/ES od 14. 1. 2027

(EU)2019/902

Prováděcí rozhodnutí Komise o opatření přijatém Švédskem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES s cílem zakázat, aby se uváděly na trh nůžkové zvedáky pro vozidla (model TL530LF) vyráběné společností TWA Equipment S.r.l.

(EU)2019/690

Prováděcí rozhodnutí Komise, týkající se opatření přijatého Švédskem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění na trh větrných turbín modelů SWT–2.3–101 a SWT–3.0–113 a stahují strojní zařízení již uvedená na trh

(EU)2023/1586 
(hEN 30. 4. 2024)
změna:
2024/1329
(hEN 15. 5.2024)
2024/1256
(hEN 30. 4. 2024)

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES
// (EU)2023/1586 (hEN 2. 8. 2023) ruší: 2018/C/092/1 (hEN 9. 3. 2018) výjimky viz
článek 2, (EU)2019/436 (hEN 19. 3. 2019) výjimky viz článek 3

(EU)2019/436 (hEN)
Zrušeno
změny a oprava (EU)2019/436 (hEN):
(EU)2023/69 

(hEN 10. 1. 2023),
(EU)2022/621
(hEN 13. 4. 2022),
 č. (EU)2021/1813 
(hEN 15. 10. 2021),
 (EU)2020/480 

(hEN 2. 4. 2020),
(EU)2019/1863
 

(hEN 7. 11. 2019),
oprava českého znění (EU)2019/1680 
(8. 10. 2019),

změna (EU)2019/1766 
(týká se
harmonizované normy
EN ISO 19085-3:2017),
 (EU)2021/377 *
(hEN 3. 3. 2021)

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES
* Upozornění: v prováděcím rozhodnutí Komise č. (EU)2021/377 (hEN 3. 3. 2021) je nesprávně uvedena norma EN ISO 19085-9:2020 Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) (ISO 19085-9:2019) místo normy EN ISO 19085-10:2020.
EN ISO 19085-10:2019 Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily) nahrazuje EN 1870-19:2013 Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 19: Kotoučové řezné stoly (s a bez posuvného stolu) a pily používané na stavbách.
Položku 83 (tj. EN ISO 19085-9:2020) v příloze I a položku 68 (tj. EN 1870-19:2013) v příloze II prováděcího rozhodnutí Komise č. (EU)2021/377 nelze spárovat. Tato informace předána kompetentní osobě na ÚNMZ k řešení.
// (EU)2023/1586 (hEN 2. 8. 2023) ruší: 2018/C/092/1 (hEN 9. 3. 2018) výjimky viz

článek 2, (EU)2019/436 (hEN 19. 3. 2019) výjimky viz článek 3

 (EU)2019/436 
Zrušeno
(10. 1. 2023)
konsolidované znění
v pdf formátu včetně změny (EU)2023/69

Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro strojní zařízení vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES

Seznam hEN k MD 
(k 15. 5. 2024, z webu EK, není právně závazný)

Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal – Directive 2006/42/EC 1 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending
Directive 95/16/EC

2006/732/ES

Rozhodnutí Komise o nezveřejnění odkazu na normu EN 13683:2003 „Zahradní zařízení – Motorové drtiče/štěpkovače – Bezpečnost“ v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES

(EU)2016/175
ve znění opravy

Prováděcí rozhodnutí Komise týkající se opatření přijatého Španělskem podle směrnice EP a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění typu vysokotlakého čističe na trh

2006/733/ES

Rozhodnutí Komise o nezveřejnění odkazu na normu EN ISO 14122-4:2004 „Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 4: Pevné žebříky“ v souladu se směrnicí EP a Rady 98/37/ES

2014/78/EU
Zrušeno

Rozhodnutí Komise o opatření, které přijalo Dánsko v souladu s článkem 11 směrnice EP a Rady 2006/42/ES a kterým se zakazuje typ víceúčelového strojního zařízení pro přesun zeminy
//nahrazeno n
ařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/2031

 (EU)2016/382

Prováděcí rozhodnutí Komise týkající se o opatření přijatém Německem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh jeden z typů stroje na odizolování kabelů

(EU)2016/530

Prováděcí rozhodnutí Komise  o opatření přijatém Německem podle směrnice EP a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh jeden typ elektrického generátoru

(EU)2015/975

Prováděcí rozhodnutí Komise týkající se opatření přijatého Španělskem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění příklepové vrtačky dovážené do Španělska společností HIDALGO'S GROUP, Španělsko na trh

(EU)2015/1085

Prováděcí rozhodnutí Komise týkající se opatření přijatého Švédskem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění strojů na palivové dřevo Hammars vedklipp 5,5 hk a Hammars vedklipp 7,5 hk vyráběných společností Hammars Verkstad AB na trh

(EU)2015/1159

Prováděcí rozhodnutí Komise týkající se opatření přijatého Španělskem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění úhlové brusky vyráběné společností Varo, Belgie na trh

(EU)2015/1377

Prováděcí rozhodnutí Komise o opatření přijatém Švédskem v souladu se směrnicí EP a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění dvou typů řezaček a štípaček palivového dřeva vyráběných společností Bonnet AB na trh

(EU)2015/2182

Prováděcí rozhodnutí Komise o opatření přijatém Německem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádět na trh jeden z typů škubacího stroje na drůbež

2018/C/092/1

Zrušeno

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice EP a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES
(zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie)

 (© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu, 1998–2024)
Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím