Právní předpisy ČR pro stavební výrobky

Stavební výrobky s označením CE:

Přímo aplikovatelný předpis v ČR - nařízení (ES) č. 305/2011 a akty v přenesené pravomoci, viz:

Podrobnosti k nařízení CPR pro uvedení stavebních výrobků na trh s označením CE
 

Akty k CPR v přenesené pravomoci


Vybrané stavební výrobky:

Podrobnosti k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. pro uvádění vybraných stavebních výrobků na trh bez označení CE

Vybrané právní předpisy ČR vztahující se ke stavbám

Vybrané právní předpisy ČR  vztahující se ke stavebním výrobkůmMohlo by vás zajímat:
Harmonizované normy v dubnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v dubnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2017/C 118/01 v rámci provádění...

Harmonizované normy v dubnu 2016

V Úředním věstníku EU byly v dubnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2016/C 126/01 v rámci provádění...

Přehled harmonizovaných norem pro váhy s neautomatickou činností

Výběr harmonizovaných norem pro váhy s neautomatickou činností s možností vyhledávání, anglická i česká verze databáze harmonizovaných norem. V obou...

Právní předpisy ČR pro výtahy

Právní předpisy ČR pro uvádění výtahů a jejich bezpečnostních komponent na trh, hypertextové propojení na příslušné předpisy s možností otevírání těch...

Harmonizované normy v červenci 2015

Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie.