Právní předpisy ČR pro stavební výrobky

Stavební výrobky s označením CE:

Přímo aplikovatelný předpis v ČR - nařízení (ES) č. 305/2011 a akty v přenesené pravomoci, viz:

Podrobnosti k nařízení CPR pro uvedení stavebních výrobků na trh s označením CE
 

Akty k CPR v přenesené pravomoci


Vybrané stavební výrobky:

Podrobnosti k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. pro uvádění vybraných stavebních výrobků na trh bez označení CE

Vybrané právní předpisy ČR vztahující se ke stavbám

Vybrané právní předpisy ČR  vztahující se ke stavebním výrobkůmMohlo by vás zajímat:
Kontaktní místa pro stavební výrobky s označením CE K CPR

Podle CPR (viz čl. 10) musí každý členský stát zřídit postupem uvedeným v nařízení (ES) č. 764/2008, čl. 10 a 11, kontaktní místa pro stavební výro...

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR

1 Popis jednotlivých systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR   1 2 Úloha oznámených subjektů a subjektů pro technické posuzová...

ETA - evropské technické posouzení k CPR

1 Podstata, účel a vydávání ETA k CPR   2 EAD – Evropský dokument pro posuzování (ETA) k CPR  3 Subjekt pro technické posuzování (Technical Assessm...

Harmonizované technické specifikace

Mezi harmonizované technické specifikace k CPR patří harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování (EAD). Pravidelně měsíčně aktualizovan...

ROZHODNUTÍ KOMISE K CPD (89/106/EHS) A K CPR

1 Podstata a členění 2 Přehled rozhodnutí Komise k CPD a CPR o postupech prokazování shody   1 Podstata a členění Rozhodnutí Komise jsou předpisy E...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím