Právní předpisy SR pro stavební výrobkyPřímo aplikovatelný předpis v SR - nařízení (ES) č. 305/2011 a akty v přenesené pravomoci, viz:

Podrobnosti k nařízení CPR pro uvedení stavebních výrobků na trh s označením CE
 

Akty k CPR v přenesené pravomoci

Zákon č. 133/2013 Z.z  o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (adaptace nařízení (ES)
č. 305/2011 do právního řádu SR a požadavky na neharmonizované stavební výrobky s označením Csk.
Mohlo by vás zajímat:
Harmonizované normy v dubnu 2017

V Úředním věstníku EU byly v dubnu 2017 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2017/C 118/01 v rámci provádění...

Harmonizované normy v dubnu 2016

V Úředním věstníku EU byly v dubnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem: Sdělení Komise 2016/C 126/01 v rámci provádění...

Právní předpisy SR pro diagnostické prostředky in vitro

Výběr platných předpisů SR pro uvádění zdravotnických prostředků in vitro- diagnostických (IVDD), hypertextové propojení na příslušné předpisy s možno...

Právní předpisy SR pro aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Výběr platných předpisů SR pro uvádění na trh: aktivních implantabilních prostředků (AIMD), hypertextové propojení na příslušné předpisy s možností ot...

Právní předpisy SR pro zdravotnické prostředky

Výběr platných předpisů SR pro uvádění na trh: zdravotnických prostředků (MDD), hypertextové propojení na příslušné předpisy s možností otevírání těch...