Právní předpisy SR pro stavební výrobkyPřímo aplikovatelný předpis v SR - nařízení (ES) č. 305/2011 a akty v přenesené pravomoci, viz:

Podrobnosti k nařízení CPR pro uvedení stavebních výrobků na trh s označením CE
 

Akty k CPR v přenesené pravomoci

Zákon č. 133/2013 Z.z  o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (adaptace nařízení (ES)
č. 305/2011 do právního řádu SR a požadavky na neharmonizované stavební výrobky s označením Csk.
Mohlo by vás zajímat:
Kontaktní místa pro stavební výrobky s označením CE K CPR

Podle CPR (viz čl. 10) musí každý členský stát zřídit postupem uvedeným v nařízení (ES) č. 764/2008, čl. 10 a 11, kontaktní místa pro stavební výro...

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR

1 Popis jednotlivých systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností podle CPR   1 2 Úloha oznámených subjektů a subjektů pro technické posuzová...

ETA - evropské technické posouzení k CPR

1 Podstata, účel a vydávání ETA k CPR   2 EAD – Evropský dokument pro posuzování (ETA) k CPR  3 Subjekt pro technické posuzování (Technical Assessm...

Harmonizované technické specifikace

Mezi harmonizované technické specifikace k CPR patří harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování (EAD). Pravidelně měsíčně aktualizovan...

ROZHODNUTÍ KOMISE K CPD (89/106/EHS) A K CPR

1 Podstata a členění 2 Přehled rozhodnutí Komise k CPD a CPR o postupech prokazování shody   1 Podstata a členění Rozhodnutí Komise jsou předpisy E...

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím