Nacházíte se: Uvádění výrobků na trh»OSTATNÍ OBLASTI»Automobilový průmysl»Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl


Označení

Název

341/2014 Sb.
(aktuální znění)
zrušena 
vyhláškou
153/2023 Sb.

Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

153/2023 Sb.

Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

361/2000 Sb.
(aktuální znění)

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu)
/ zákonem č. 48/2016 Sb. se mimo jiné doplňuje ustanovení ohledně povinnosti chodce mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu, když se pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo v místě bez veřejného osvětlení
/ změna zákonem č. 150/2023 Sb. se použije od 1. 7. 2023
/ změna zákonem č. 271/2023 Sb. se použije viz čl. VI

 248/2015 Sb.
byla zrušena

zákonem
č. 541/2020 Sb.

Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
/ vydána na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ruší vyhlášku č. 465/2013 Sb. o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
/ na základě povinnosti zákona č. 185/2001 Sb. pro výrobce pneumatik zřídit místa zpětného odběru sestavil odbor odpadů MŽP „Seznam veřejných míst zpětného odběru pneumatik", který uvádí města, adresy místa provozovatele zpětného odběru použitých pneumatik po ukončení jejich životnosti
// zákon č. 185/2001 Sb.  byl 1. 1. 2021  zrušen a nahrazen novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.

 Metodické pokyny, sdělení, informace odboru odpadů
k nakládání
s pneumatikami

Například:
Vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti zpětného odběru pneumatik,...
Místa zpětného odběru pneumatik,....

č. 481/2012 Sb.
změny:
č. 391/2016 Sb.
č. 101/2018 Sb.,
č. 146/2019 Sb.,
č. 121/2020 Sb.,
č. 344/2020 Sb.,
č. 334/2021 Sb.
č. 120/2022 Sb.,
č. 45/2023 Sb.,
č. 241/2023 Sb.
č. 10/2024 Sb.

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
/ změna nařízením vlády č. 101/2018 Sb. má dělenou účinnost
/ změna nařízením vlády č. 146/2019 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II

/ změna nařízením vlády č.  121/2020 Sb. se použije od 1. 5. 2020
/ změna nařízením vlády č. 344/2020 Sb. implementuje směrnice
č. (EU)2020/364, č. (EU)2020/365, č. (EU)2020/366, (EU)2020/360, (EU)2020/361, zavádí nové výjimky ze zákazu obsahu olova, kadmia a šestimocného chromu pro konkrétní aplikace a platnost těchto výjimek omezuje na stanovenou dobu, účinnost od 1. 4. 2021
/ změna nařízením vlády č. 334/2021 Sb. se použije od 1. 11. 2021
/ změna nařízením vlády č. 120/2022 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II
/ změna nařízením vlády č. 45/2023 Sb. se použije od 1. 3. 2023
/ změna nařízením vlády č.  241/2023 Sb. se použije od 1. 9. 2023
/ změna nařízením vlády č. 10/2024 Sb. se použije od 1. 2. 2024

 Věstník MŽP ČR 1/2016

 Metodika k přeshraniční přepravě použitých pneumatik (str. 35 - str. 48)

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám mužeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více zde Souhlasím